No 2024.gada 1. aprīļa nepieciešamais iztikas nodrošinājums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 ir šāds:

 • ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā ieceļo ar vīzu vai ir tādas valsts pilsonis, kuram vīza nav nepieciešama un vēlas saņemt vīzu un tiesības uz nodarbinātību:
  • nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir noteikts ne mazāk par darba samaksu atbilstoši Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai nozarē vai ar nozares ģenerālvienošanos noteikto minimālo algu. SKATĪT ŠEIT.  
   Ja ārzemnieka paredzamās nodarbinātības nozares vidējā alga ir augstāka par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā, ārzemniekam nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā – 1537 eiro;
  • ne mazāk par strādājošo vidējo bruto darba samaksu ārzemnieka paredzamajā nodarbinātības nozarē, iepriekšējā gadā, ja ārzemnieks saņem vīzu un tiesības uz nodarbinātību kā sezonas darbinieks lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivkopības nozarē:
   • augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības – 1297 eiro;
   • mežsaimniecība un mežizstrāde – 1748 eiro;
   • zivsaimniecība – 1539 eiro.

Ja ārzemnieks saņēmis vīzu un tiesības uz nodarbinātību, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir nepieciešams visam nodarbinātības periodam:

 • ārzemniekam, kurš pieprasa vai saņēmis uzturēšanās atļauju:
  • darba samaksa vai ienākumi no komercdarbības Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo divkāršai mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, ja uzturēšanās atļauju pieprasa Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minētie ārzemnieki un viņu uzturēšanās saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību – 3074 eiro;
  • darba samaksa Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,5, ja uzturēšanās atļauju pieprasa ārzemnieks, kurš vēlas saņemt Eiropas Savienības zilo karti – 2306 eiro;
  • darba samaksa Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,2, ja uzturēšanās atļauju pieprasa ārzemnieks, kurš vēlas saņemt Eiropas Savienības zilo karti un kurš tiks nodarbināts profesijā, ko Ministru kabinets iekļāvis to profesiju sarakstā, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu – 1844 eiro;
  • darba samaksa Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai nozarē  vai ar nozares ģenerālvienošanos noteiktajai minimālajai algai iepriekšējā gadā, ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju saistībā ar nodarbinātību, kas nav minēta 11.1., 11.2. vai 11.3.apakšpunktā.
  • Ja ārzemnieka paredzamās nodarbinātības nozares vidējā alga ir augstāka par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā, ārzemniekam nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā – 1537 eiro;
  • personīgā un regulārā pensija atbilstoši sociālās apdrošināšanas iestāžu uzskaitē esošajiem pensionāriem ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju divkāršam vidējam lielumam iepriekšējā gadā, ja uzturēšanās atļauju pieprasa Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 26.punktā minētais ārzemnieks – 1028 eiro;

Saskaņā ar Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 656 Latvijas Republikā minimālā mēneša darba alga ir 700 eiro:

 • finanšu līdzekļi minimālās mēneša darba algas trīskāršā apmērā, ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju – 2100 eiro;
 • finanšu līdzekļi atbilstoši minimālajai mēneša darba algai, gadījumos, kuri nav paredzēti noteikumu 11.1, 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. un 11.6.apakšpunktā – 700 eiro;
 • nepilngadīgam bērnam nepieciešamais iztikas nodrošinājums – 210 eiro.

Ja kopā ar noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5, 11.6. un 11.7.apakšpunktā minēto galveno iesniedzēju uzturēšanās atļauju pieprasa arī viņa ģimenes locekļi, viņiem jāiesniedz dokuments, kas apliecina legālu iztikas nodrošinājumu saskaņā ar noteikumu 11.7.apakšpunktu vai 12.punktu.