Valstu saraksts, kuru pilsoņiem ir nepieciešamas lidostas tranzītvīzas:

 • Afganistāna;
 • Bangladeša;
 • Eritreja;
 • Etiopija;
 • Gana;
 • Irāka;
 • Irāna;
 • Kongo Demokrātiskā Republika;
 • Nigērija;
 • Pakistāna;
 • Somālija;
 • Šrilanka.

No lidostas tranzītvīzas prasības ir atbrīvotas šādu kategoriju personas:

 • kādas Šengenas līguma dalībvalsts izsniegtu derīgu vienoto vīzu, nacionālo ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju turētāji;
 • trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir Vīzu kodeksa V pielikumā uzskaitītās ASV, Andoras, Japānas, Kanādas vai Sanmarīno izsniegtas derīgas uzturēšanās atļaujas, kas to turētājiem garantē beznosacījumu atpakaļuzņemšanu;
 • trešo valstu valstspiederīgie, kam ir derīgas vīzas ceļošanai uz kādu Šengenas līguma dalībvalsti vai EEZ valsti, uz ASV, Japānu vai Kanādu, vai tad, kad viņi atgriežas no minētajām valstīm pēc tam, kad ir izmantojuši šo vīzu;
 • ES pilsoņu ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas tiesības brīvi pārvietoties;
 • diplomātisko pasu turētāji;
 • lidmašīnu apkalpes locekļi, kas ir Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju līgumslēdzējas puses valstspiederīgie.