Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Publiskais e-pakalpojums "Vīzas pieteikums" ir sabiedrisks pakalpojums, kas ļauj aizpildīt Šengenas vīzas pieteikumu un ilgtermiņa vīzas pieteikumu, izmantojot šim nolūkam paredzēto elektronisko pieteikuma veidlapu.

Elektroniskā pakalpojuma izmantošana ļauj vīzas pieprasītājam vīzas pieteikuma veidlapu aizpildīt elektroniski, kas samazina dokumentu izskatīšanas laiku pārstāvniecībā.

Elektroniskā vīzas pieteikuma veidlapa

Lai saņemtu vīzu, ārzemniekam jāvēršas tās atbildīgās Šengenas dalībvalsts pārstāvniecībā, kuras teritoriālajā kompetencē ir ārzemnieka likumīgā dzīvesvieta. Latvijas Republikas pārstāvniecību teritoriālo kompetenci nosaka Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.725 “Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzas pieprasīšanai. ”. 

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību kontaktinformācija pieejama šeit.

Pārstāvniecības apmeklējuma pieteikšana

Atsevišķās Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās dokumentu iesniegšanai vīzas pieprasīšanai varat vienoties iepriekš. Iespēja vienoties par dokumentu iesniegšanu pārstāvniecībā ļauj vīzas pieprasītājam plānot savu laiku, piesakoties vīzai, kā arī savlaicīgi informēt attiecīgo pārstāvniecību par savu vēlmi iesniegt dokumentus.