Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
360
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas pilsonības iegūšana saskaņā ar Pilsonības likuma nosacījumiem: 1) Ārvalstīs dzimuša bērna, kura dzimšanas brīdī viens no vecākiem vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi, reģistrēšana par Latvijas pilsoni; 2) Latvijas pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā; 3) Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērna atzīšana par Latvijas pilsoni; 4) Latvijas pilsoņu pēcnācēja reģistrēšana Latvijas pilsonībā; 5) Latvijas trimdinieka un viņa pēcnācēju reģistrēšana Latvijas pilsonībā; 6) Latvijas pilsonības reģistrēšana pēc tautības - latvietis vai līvs; 7) Bērna, kuram nav vecāku un, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē, reģistrēšana par Latvijas pilsoni; 8) Personas, kura apguvusi mācības latviešu mācībvalodā, atzīšana par Latvijas pilsoni; 9) Latvijas pilsonības atjaunošana; 10) Bērna atzīšana par Latvijas pilsoni saskaņā ar likuma "Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem" nosacījumiem. Nepieciešamo dokumentu saraksts pieejams sadaļā: Dokumenti un veidlapas. Informatīvais tālrunis. +371 67209400 vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dokumentus 1) Ārvalstīs dzimuša bērna, kura dzimšanas brīdī viens no vecākiem vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi, reģistrēšanai par Latvijas pilsoni; 2) Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā; 3) Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni; 4) Bērna, kuram nav vecāku un, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē, reģistrēšanai par Latvijas pilsoni; 5) Personas, kura apguvusi mācības latviešu mācībvalodā, atzīšanai par Latvijas pilsoni vai 6) Bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni saskaņā ar likuma "Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem" nosacījumiem šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:
  1) izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi;
  2) pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026 vai tuvākajai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai;
  3) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras PMLP teritoriālās nodaļas e-pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinošu dokumentu kopiju;

  Dokumentus 1) Latvijas pilsoņu pēcnācēja reģistrēšanai Latvijas pilsonībā; 2) Latvijas trimdinieka un viņa pēcnācēju reģistrēšanai Latvijas pilsonībā; 3) Latvijas pilsonības reģistrēšanai pēc tautības - latvietis vai līvs vai 4) Latvijas pilsonības atjaunošanai šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti, nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

  Dokumentus (izņemot naturalizācijai un nepilsoņu vai bezvalstnieku bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni pēc Pilsonības likuma 3 prim panta) iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē: https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

  Vienlaikus norādāms, ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums tiek nosūtīts personai uz eAdresi, pa pastu vai e-pastu.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Dokumenti ārvalstī dzimušam bērnam, kura dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi
 2. Dokumenti naturalizācijai
 3. Dokumenti nepilsoņu vai bezvalstnieku bērnam
 4. Dokumenti Latvijas trimdiniekam un viņa pēcnācējam
 5. Dokumenti latvietim vai līvam
 6. Dokumenti Latvijas pilsoņu pēcnācējam
 7. Dokumenti bērnam, kuram nav vecāku un, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē
 8. Dokumenti personai, kura apguvusi mācības latviešu mācībvalodā, iegūstot izglītību
 9. Dokumenti Latvijas pilsonības atjaunošanai
 10. Dokumenti Latvijas pilsonība bērnam pēc likuma "Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu"

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu