Statuss:
Noslēdzies
logo

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība

Projekta īstenotājs: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2009.gada programmas 2. prioritāte: Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm.

2.1.aktivitāte: Patvēruma procedūrās iesaistīto institūciju darbinieku apmācība (semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, konsultācijas, svešvalodu apmācība (Latvijā un ārvalstīs)).

Projekta īstenošana: 01.07.2010. – 30.06.2011.

Projekta izmaksas: 58 860 LVL

Projekta vispārējais mērķis: 
Uzlabot starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprināt administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka sadarbība ar citām valstīm.

Projekta specifiskais mērķis: 
Apmācīt lielāku Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku skaitu par jaunā Patvēruma likuma pielietošanu, lai strauja patvēruma meklētāju skaita pieauguma gadījumā uzreiz iesaistītu nepieciešamos cilvēkresursus.

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi un to rezultāti:

 

Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
E-pasts: oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219409
Fakss: 67829825