Statuss:
Noslēdzies
logo

PMLP pārstāvji un Projekta darbinieki apmeklējuši citu ES dalībvalstu patvēruma jomā iesaistītos dienestus un apguvuši to pieredzi patvēruma meklētāju un bēgļu jautājumu risināšanā. Tādējādi ir uzsākta aktīva sadarbība ar: 
1) Francijas Imigrācijas, integrācijas, nacionālās identitātes un solidārās attīstības ministrijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības pārvaldi (OFPRA); 
2) Somijas Iekšlietu ministrijas Imigrācijas dienestu; 
3) Lietuvas Iekšlietu ministrijas Migrācijas departamentu; 
4) Īrijas Republikas Imigrācijas un naturalizācijas dienestu un Īrijas Tieslietu un vienlīdzības departamenta Uzņemšanas un Integrācijas Aģentūru. 
Vizīšu laikā gūtas vērtīgas atziņas un labā prakse patvēruma meklētāju sociālās palīdzības un izmitināšanas jautājumu risināšanā, Dublinas regulas pielietošanā, kā arī sadarbības veidošanā ar patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm.