Statuss:
Noslēdzies
ES
logo

Lai veicinātu Vienotās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi, Eiropas patvēruma programmas (European Asylum Curriculum – EAC) projekta ietvaros veikta ES dalībvalstu valsts institūciju darbinieku, tostarp Latvijas, kas strādā patvēruma jomā, apmācība. Projekta ietvaros PMLP darbiniekiem tika nodrošināta iespēja 2010./2011.gada sesijā apgūt šādus apmācības moduļus: 
1)pierādījumu izvērtēšana patvēruma procedūrā; 
2)patvēruma meklētāju izcelsmes valstu informācija; 
3)lēmumu projektu sagatavošana patvēruma procedūrā; 
4)Dublinas Regulas piemērošana. 
4 PMLP Patvēruma lietu nodaļas darbinieki saņēmuši sertifikātus, kas viņiem (nepieciešamības gadījumā) ļauj apmācīt nacionālos ekspertus, izmantojot konkrētā moduļa e-apmācības sadaļu un pievienotos materiālus.