Statuss:
Noslēdzies

Lai PMLP darbinieku, kas iesaistīti patvēruma jautājumu risināšanā, apmācību koordinācija noritētu iespējami efektīvi un pārskatāmi, ir izstrādāta „Koncepcija par to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu (profesionālo un svešvalodu), kas iesaistīti patvēruma jomas jautājumu risināšanā”. 

  1. Noteiktas patvēruma jautājumu risināšanā iesaistītās PMLP nodaļas; 
  2. Noteikts katras struktūrvienības, kas iesaistītas darbā ar patvēruma meklētājiem, funkciju efektīvai izpildei darbiniekiem nepieciešamo profesionālo zināšanu apjoms un svešvalodas zināšanu līmenis; 
  3. Apzinātas PMLP darbinieku līdzšinējās prasmes un svešvalodas zināšanas; 
  4. Izstrādāta turpmākās apmācību organizēšanas kārtība; 
  5. Sagatavots apmācību plāns darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšanai; 
  6. Sagatavots apmācību plāns turpmākai svešvalodu apmācībai.

 

Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
E-pasts: oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219409 
Fakss: 67829825