Statuss:
Noslēdzies
logo

Ar Eiropas Bēgļu Fonda atbalstu PMLP rīko daudzveidīgas apmācības patvēruma jomā strādājošiem

Pusgada laikā, kopš uzsākts Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētais Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība", patvēruma jomā strādājošie Pārvaldes darbinieki ir iesaistījušies vairākos vērtīgos un izglītojošos pasākumos, kas uzlabos un papildinās to iemaņas darbā ar patvēruma meklētājiem.

Jau no šī gada novembra divdesmit Pārvaldes darbinieki apmeklē angļu valodas nodarbības un divi darbinieki uzlabo savas franču valodas zināšanas. Svešvalodas tiek apgūtas nelielās grupās vai individuālās nodarbībās, savukārt astoņi apmācību dalībnieki savas prasmes nostiprinās 3 nedēļu valodas kursos ārzemēs (atbilstoši Lielbritānijā vai Francijā). Efektīvākai mērķa sasniegšanai Projekta svešvalodu apmācības notiek sadarbībā ar mācību centru SIA „Alius Lingua”, kas organizē un koordinē apmācību norisi.

Pēc kursu apguves apmācītie darbinieki saņems valodas zināšanu pārbaudes apliecinošu sertifikātu ar zināšanu novērtējumu, kas apliecinās darbinieku profesionālo izaugsmi. Svešvalodu zināšanu pilnveidošana patvēruma jomā strādājošajiem Pārvaldes darbiniekiem uzlabos komunikāciju ar patvēruma meklētājiem, kā arī patvēruma jautājumu izskatīšanu un lietu sagatavošanu lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, kā arī sekmēs sadarbību ar citiem ES dalībvalstu migrācijas dienestiem.

Papildus svešvalodas kursiem Pārvaldes darbinieki piedalās arī Eiropas Savienības organizētos kursos, kas veicinās vienotās Eiropas patvēruma politikas ieviešanu, izmantojot praktisku sadarbību starp ES dalībvalstīm. Šī apmācība ir Eiropas Patvēruma mācību programmas projekts, kura ietvaros tiek apmācīti valsts institūciju darbinieki, kas ir saistīti ar patvēruma meklētāju jautājumu risināšanu. Vienotās Eiropas patvēruma apmācības sistēma sastāv no sagatavojošas e-apmācības un semināriem. Šāda veida apmācībās tiek nostiprinātas ne vien teorētiskās zināšanas par starptautiskajiem un Eiropas tiesību dokumentiem, bet arī praktiskas iemaņas patvēruma meklētāju lietu izskatīšanā. Šobrīd divi Patvēruma lietu nodaļas darbinieki ir piedalījušies ES organizētajos semināros Čehijā un Francijā, savukārt kopumā Projekta ietvaros šo apmācības kursu apgūs pieci Pārvaldes darbinieki.

Projekta ietvaros organizētas pieredzes apmaiņas vizītes uz Somiju, Franciju, Īriju un Lietuvu, kurās patvēruma jautājumu risināšanā iesaistītais Pārvaldes personāls iepazīst citu valstu praksi, īpaši darbā ar nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem un ģimeņu atkalapvienošanas jautājumu risināšanā. Apzināts arī tas, kā citās ES dalībvalstīs iegūst un apkopo informāciju par izcelsmes valstīm, veicina minimālo patvēruma meklētāju uzņemšanas standartu ieviešanu, kā tiek organizēta patvēruma jomā strādājošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, kā arī citas novitātes patvēruma meklētāju izmitināšanas jautājumos, piemēram, NVO iesaistīšanos patvēruma un bēgļu jautājumu risināšanā.

Līdz šim Pārvaldes speciālisti ir bijuši pieredzes apmaiņas vizītē Francijā un Somijā, kur iepazinās ar imigrācijas dienestu darbu dažādu patvēruma jomas jautājumu risināšanā, patvēruma jomā iesaistītā personāla apmācību programmām un valsts patvēruma sistēmas politiku kopumā.

Papildus jau uzsāktajiem pasākumiem tiek izstrādāta Apmācības koncepcija to Pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kas ir iesaistīti patvēruma jomas jautājumu risināšanā. Veicot darbinieku amatu aprakstu izvērtējumu, darbinieku novērtējumu un personāla mainības analīzi, Pārvaldes eksperti sadarbībā ar pieredzējušu svešvalodu apmācības metodoloģijas izstrādes speciālistu definēs vajadzības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, apkopos informāciju par Pārvaldes personālam nepieciešamajām apmācībām, kas veicinātu to profesionalitāti un efektivitāti, izpildot ES direktīvās noteiktās prasības patvēruma procedūru izpildē.

2011.gadā Projekta ietvaros tiks organizēti divi semināri, kuros Pārvaldes darbinieki varēs pilnveidot savas prasmes, pielietojot jaunā Patvēruma likuma normas, un iegūt plašu informāciju par kultūratšķirībām, tādējādi uzlabojot savas saskarsmes prasmes ar dažādu izcelsmes valstu patvēruma meklētājiem.

Informācijai: 
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība” tiek īstenots no 2010.gada 12.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam. Projekta kopējais finansējums ir 58 860 LVL.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA