Mēnešalga:
1253EUR-1647EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054163, izsludina konkursu uz Personu datu apstrādes departamenta Elektronisko risinājumu nodaļas VADOŠĀ SISTĒMANALĪTIĶA amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (akadēmiskā vai pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);
 • zināšanas un izpratne par informācijas sistēmu izstrādes dzīves ciklu;
 • zināšanas un izpratne par informācijas sistēmu arhitektūru un informācijas apmaiņas standartiem;
 • nepieciešams pārzināt biroja lietojumprogrammatūru (MS Word, Excel, Power Point);
 • labas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes darba apstākļos.

Kritēriji, kas tiks uzskatīti par priekšrocību:

 • augstākā izglītība (akadēmiskā vai pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) datorzinātnēs;
 • darba pieredze līdzīgā amatā - vismaz 2 gadi;
 • spēja lasīt un saprast programmatūras izejas kodu;
 • zināšanas ORACLE datu bāzu vadības sistēmā;
 • PL/SQL programmēšanas valodas pārzināšana.

Galvenie amata pienākumi:

 • analizēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības procesus un ar tiem saistītos normatīvos aktus;
 • veikt intervijas ar biznesa procesa pārziņiem un potenciālās vai esošas informācijas sistēmas lietotājiem;
 • apkopot un analizēt biznesa prasības dokumentāli strukturētā formā, izstrādāt darba uzdevumus informācijas sistēmu programmatūras izstrādei;
 • pārzināt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmu datu bāzu struktūru un pieejamo informāciju;
 • koordinēt informācijas sistēmu programmatūras izstrādes darbus un pārbaudīt izstrādes rezultātus;
 • veikt akcepttestu izstrādi un programmatūras testēšanu.

Pārvalde piedāvā:

 1. iespēju veikt daudzpusīgu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 2. mēnešalgu EUR 1253,- (pirms nodokļu nomaksas) pārbaudes laikā un pēc pārbaudes laika līdz EUR 1647,- (pirms nodokļu nomaksas);
 3. sociālās garantijas - veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika), redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;
 4. papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu;
 5. novērtēšanas prēmiju;
 6. labus darba apstākļus Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 •  CV;
 • izglītības dokumenta kopija.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt līdz 2022.gada 8.jūlijam:

 • nosūtot pa pastu uz adresi - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026;
 • nosūtot uz e-pasta adresi: personas@pmlp.gov.lv ar norādi “pieteikums ERN vadošā sistēmanalītiķa  amatam”.

Uzziņas pa tālruni: 67219131.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases konkursa norisi. Datu pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz