Statuss:
Noslēdzies

Apmācības projekts tiek īstenots Eiropas Kaimiņattiecību un partnerattiecību instrumenta (ENPI) Azerbaidžānas Republikas Nacionālās 2009. gada programmas ietvaros.

Projekta īstenotāji:

Nīderlandes Tieslietu ministrijas Imigrācijas un naturalizācijas dienests (Projekta vadošais partneris)

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Projekta juniorpartneris)

Rumānijas Imigrācijas ģenerālinspektorāts (Projekta juniorpartneris)

Projekta mērķis:

Stiprināt Azerbaidžānas Republikas Migrācijas dienesta kapacitāti, lai izstrādātu attiecīgus ESacquis atblīstošus normatīvos aktus un attīstītu labu praksi.

Projekta īstenošana:

14.01.2013.–14.01.2015.

Projekta izmaksas:

EUR 1 050 000

Projekta ietvaros īstenojamie pasākumi:

1. komponente: NORMATĪVIE AKTI LEGĀLĀS MIGRĀCIJAS JOMĀ

Rezultāts: Normatīvie akti migrācijas jomā, kas izstrādāti saskaņā ar ES acquis un labāko Eiropas praksi

2. komponente: SISTĒMA NELEGĀLĀS MIGRĀCIJAS APKAROŠANAI

Rezultāts: Efektīvāka nelegālās migrācijas apkarošana, izmantojot uzlabotu sistēmu un protokolus

3. komponente: KAPACITĀTES PALIELINĀŠANA, IZMANTOJOT APMĀCĪBU

Rezultāts: Azerbaidžānas Migrācijas dienesta kapacitātes palielināšana, izmantojot iekšējo apmācību un atkārtotas apmācības stratēģijas

4. komponente: INFORMATĪVĀ KAMPAŅA

Rezultāts: Augstāks sabiedrības informētības līmenis par legālās un nelegālās migrācijas sociālo un ekonomisko ietekmi.

Kontaktpersona: Sanita Siljāne

E-pasts:sanita.siljane@pmlp.gov.lv

Tālr.: 67219231