Kas ir personas apliecība? 

Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID) ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu.

Personas apliecību var saņemt ikviena Fizisko personu reģistrā reģistrēta persona, atbilstoši savam tiesiskajam statusam. Bērniem līdz 15 gadu vecumam personas apliecība var tikt izsniegta pēc vecāku vai likumiskā pārstāvja iesnieguma. Personas rīcībā vienlaikus var būt viena personas apliecība un viena pase (neskaitot diplomātisko un dienesta pasi).

Personas apliecības (eID kartes) numurs sastāv no diviem burtiem un septiņiem cipariem.

eID karte

Uz cik ilgu laiku tiek izsniegtas personas apliecības?

Vecums  Personas apliecību izsniedz uz 
 bērniem līdz 5 gadiem  2 gadiem vai uz ceļojuma laiku
 personām no 5 gadu vecuma  5 gadiem
personām no 20 gadiem 10 gadiem

Kur var saņemt personas apliecību?

Dokumentus personas apliecības izsniegšanai iesniedz un gatavo personas apliecību saņem jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Persona, kura dzīvo vai ilgstoši uzturas ārvalstī, personas apliecības noformēšanai var vērsties Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā.

Pieteikties personas apliecības izsniegšanai uz konkrētu apmeklējuma laiku (nestāvot rindā) ir iespējams:

  • piezvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu Jūsu izvēlētajai teritoriālajai nodaļai. Kontaktinformācija pieejama šeit!

Svarīgi:

Personas apliecības saņemšanai nepieciešamais laiks un izmaksas

Personas apliecību gan bērniem, gan pieaugušajiem izsniedz standarta termiņā 10 darba dienu laikā vai paātrinātā kārtībā 2 darba dienu laikā pēc personas vēlēšanās (neieskaitot dokumentu iesniegšanas dienu).

Valsts nodeva par personas apliecības izsniegšanu

Personas apliecības funkcijas

1

Ar personas apliecību Jūs varat apliecināt savu identitāti klātienē, uzrādot dokumentu personai, kam jāpārliecinās par Jūsu identitāti, tiesisko statusu, vecumu u.tml. 

2


Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijāLasīt vairāk

3


Ar personas apliecību, kurā iekļauts un aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, Jūs varat apliecināt savu identitāti attālināti – elektroniskā vidē. Tas ir iespējams, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju autentificēties ar eID. Lasīt vairāk

4


Ar personas apliecību, kurā iekļauts un aktivizēts kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts, Jūs varat elektroniskiem dokumentiem pievienot savu elektronisko parakstu, kas ir ekvivalents tradicionālajam ar roku parakstītam dokumentam. Lasīt vairāk

Personai, kas vēlas aktivizēt personas apliecībā iekļautos sertifikātus, ir pienākums iepazīties ar sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu, ar uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautajiem sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citiem drošības pasākumiem, kurus uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs veic, lai novērstu kvalificēta sertifikāta nelikumīgu lietošanu, kā arī ar kvalificētā sertifikātā iekļautajiem nosacījumiem un ierobežojumiem.

Sertifikācijas pakalpojumu noteikumi ir pieejami šeit.

NB! Personas apliecībā ir iestrādāta bezkontakta mikroshēma, tādēļ, ja Jūs izmantojat e-talonu, lai samaksātu par braukšanu sabiedriskajā transportā, brīdī, kad elektroniski reģistrēsiet savu e-talonu sabiedriskajā transportā, neturiet to kopā ar personas apliecību! Pretējā gadījumā e-talons var nedarboties, un Jūsu brauciens netiks apmaksāts.

Kā sagatavot datoru darbam ar personas apliecību?

Kas ir PIN kodi un kā veikt to nomaiņu?

Ko darīt personas apliecības nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā?

Ko darīt, ja, atrodoties ārzemēs, rodas problēmas ar personas apliecību?

Personu apliecību lietošanas ierobežojumi

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes