Pirmkārt, Jums jāsagatavo dators darbam ar personas apliecību. Kad dators sagatavots darbam ar personas apliecību, un personas apliecība ievietota viedkaršu lasītājā, saņemot pakalpojumu elektroniskā vidē no pakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina iespēju autentificēties ar personas apliecību, piemēram, portālā www.latvija.lv, izvēlieties autentifikācijas veidu, uz ko norāda eID vai e-me simbols.

Lai apliecinātu savu identitāti, programmatūra Jums lūgs ievadīt savu PIN1 kodu un apstiprināt. Ja Jūs ievadīsiet korektu PIN1, un personas apliecībā iekļautais autentifikācijas sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta), Jūsu identitāte būs veiksmīgi pārbaudīta, un Jūs varēsiet saņemt pakalpojumu.