Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojums nodrošina iespēju vēlētājam apskatīt vēlētāja statusu un vēlētājam, kurš 14.Saeimas vēlēšanu laikā (01.10.2022.) uzturēsies ārvalstīs, pieteikties balsot pa pastu, norādot ārvalsti, no kuras plāno nosūtīt savu balsojumu.
E-pakalpojumā balsošanai pa pastu no ārvalstīm ir iespēja pieteikties laikā no 2022.gada 27.augusta līdz 2022.gada 9.septembrim.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieteikšana
    Izmantojot pieteikumu balsošanai pa pastu, vēlētājs e-pakalpojumā norāda precīzu elektroniskā pasta adresi vai norādi, ka vēlētājam ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese (ir e-adreses lietotājs portālā Latvija.lv), kā arī ārvalsti, no kuras vēlētājs plāno nosūtīt savu balsojumu.
    E-pakalpojumā vēlētājs var mainīt norādīto elektroniskā pasta adresi vai norādi par oficiālās e-adreses esību, kā arī ārvalsti, no kuras plāno balsot, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 9.septembrim, piesakoties balsošanai pa pastu vēlreiz.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Izpildot e-pakalpojumu, Vēlētāju reģistrā tiks izdarīta atzīme par vēlētāja reģistrāciju piedalīties attiecīgajās vēlēšanās, piešķirot kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts balsošanai pa pastu no ārvalsts, no kuras tiks sūtīts balsojums.
    Ja balsošanai pa pastu pieteicies vēlētājs vēlēšanu dienā ierodas vēlēšanu iecirknī, viņš var nobalsot vēlēšanu iecirknī.

Saņemt pakalpojumu