Equal

Liepājas rajona padome

Liepājas rajona padomei līdz šim nav bijusi pieredze ne darbā ar patvēruma meklētājiem, ne līdzīgu projektu realizācijā, taču EQUAL projekta „Soli pa solim" ietvaros Liepājas rajona padome ir lielākais partneris un atbildīga par daudzveidīgu aktivitāšu realizāciju.

Liepājas rajona padome:

  • Izstrādā patvēruma meklētāju sociālās un profesionālās integrācijas modeļus;
  • Izstrādā mācību kursu Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studentiem „Latviešu valoda kā svešvaloda";
  • Adaptē un ievieš mācību kursu Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studentiem „Sociālais darbs ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem";
  • Izdevusi monogrāfiju „Metodiskie ieteikumi latviešu valodas apguvei (bez starpniekvalodas) I līmenis";
  • Noorganizējusi 2 izglītojošas nometnes/seminārus jauniešiem „Patvērums";
  • Organizē informatīvus seminārus par projekta aktivitātēm

Kontaktpersona:
Ineta Stadgale
Tel: 63404804
E-pasts: istadgale@yahoo.com