Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura atbilst Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam, bez samaksas deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī, kā arī norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī. Izmantojot e-pakalpojumu, personai ir iespējams arī tikai anulēt papildu adresi, ja tāda ir aktuāla pakalpojuma pieprasīšanas brīdī.

Ja personai nav iespējams izmantot e-pakalpojumu, dzīvesvietas deklarācijas iesniegumu par deklarējamo dzīvesvietas adresi Latvijā vai vienu norādīto papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, persona var iesniegt klātienē pēc iepriekšēja pieraksta tajā pašvaldībā vai tās iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvietas adrese Latvijā. Norādot papildu adresi, persona var norādīt arī laika posmu, kurā persona būs sasniedzama norādītajā papildu adresē.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) klātienē reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu vai norādīto papildu adresi tikai ārzemniekam, ja ārzemnieks noformē uzturēšanās atļauja Latvijā.

Par dzīvesvietas deklarēšanu Latvijā ir jāveic valsts nodevas samaksa EUR 4,27.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nospiediet uz saites kolonnā „E-pakalpojums”. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar norādīto internetbanku autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID karti) vai drošu elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts Mobile). Lai autentificētos ar eID elektronisko parakstu, nepieciešama elektroniskā paraksta viedkarte un viedkartes nolasīšanas iekārta.
  Pārliecināties par dzīvesvietas deklarēšanu ir iespējams izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko personu reģistrā".
  Deklarējot dzīvesvietu vai norādot papildu adresi klātienē, jāuzrāda pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (eID karte).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  E-pakalpojumā ziņas tiek aktualizētas Fizisko personu reģistrā pakalpojuma izpildes brīdī.

Saņemt pakalpojumu