Portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana", persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:

  • nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
  • ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
  • deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
  • ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;
  • par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Pārliecināties par savu deklarēto dzīvesvietu iespējams elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko peronu reģistrā".
 

Pakalpojums ir izveidots un tiek sniegts sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, kas nodrošina e-pakalpojumam nepieciešamo adrešu datu sniegšanu no savā pārziņā esošā Valsts adrešu reģistra. Portālu www.latvija.lv uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos var ziņot aģentūras atbalsta dienestam - portals@vraa.gov.lv, vai izmantojot e-pakalpojuma izpildes formās pieejamās saites problēmas pieteikumiem.

Adresācijas sakārtošanas projekts       Latvija.lv logo       VRAA logo        VZD logo