Portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:

  • nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
  • ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
  • deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
  • ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;
  • par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

LIETOŠANAS INSTRUCIJA:

Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas",  ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor",  "PrivatBank" "Rietumu banka" , "ABLV Bankas"  un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem.
Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.


Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID, vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā atverot sadaļu “Mana darba vieta” vai visu e-pakalpojumu sarakstā nospiežot uz saites “Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu". Pirms e-pakalpojuma uzsākšanas lietotājam ieteicams pārliecināties, vai personai jau nav deklarēta dzīvesvieta vēlamajā adresē. Viena no iespējām, kā iegūt informāciju par savu vai pārstāvētās personas deklarēto dzīvesvietu, ir izmantot portālā pieejamo e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un uzklikšķinot uz spiedpogas Tālāk”.

Apmācība solis 1

 Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

 Tiek atvērta deklarācijas datu ievadforma, kurā jānorāda:

  • persona, kurai vēlaties deklarēt dzīvesvietu. Ja vēlaties deklarēt pārstāvētās personas (sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) dzīvesvietu, tad norādiet pārstāvības veidu un personas kodu pārstāvētajai personai formātā NNNNNN-NNNNN;
  • tiesiskais pamats dzīvot deklarējamajā dzīvesvietā;
  • deklarējamā dzīvesvieta. Var norādīt papildu adresi(es), norādot laika posmu, kurā persona būs tur sasniedzama;
  • deklarācijas iesniedzēja e-pasta adrese (lauks sākotnēji aizpildīts ar sadaļā „Profils” norādītajām ziņām). Var norādīt deklarācijas iesniedzēja kontakttālruni. Lai pārietu pie pakalpojuma nākamā soļa ir jānospiež poga „Turpināt”.
Apmācība solis 2

 Lai deklarācijas datu ievadformā ievadītu adresi, attiecīgajā solī „Adreses meklēšana adrešu reģistrā” aizpildiet informāciju par adresi.

 Lai atrastu adresi, adreses meklēšanas formā ievadiet adreses meklēšanas kritērijus, izmantojot latviešu alfabēta burtus, un spiediet spiedpogu „Meklēt”- veiksmīgas meklēšanas gadījumā tiek attēlota meklētā adrese vai saraksts ar ievadītajiem kritērijiem atbilstošajām adresēm (atkarībā no ievadīto kritēriju precizitātes).

Lai izvēlētos atrasto adresi un pievienotu to deklarācijas datu formai, jāuzklikšķina uz adreses. Ja izvēlētā adrese ir Rīgā, pirms adreses pievienošanas deklarācijai tiks prasīts norādīt priekšpilsētu vai pilsētas rajonu, kurā atrodas izvēlētā adrese. Pēc tam ir jānospiež poga „Apstiprināt”. 

Ja meklētā adrese netiek atrasta vai ir atrastas pārāk daudz kritērijiem atbilstošas adreses, adreses meklēšanas formā norādiet precīzākus adreses meklēšanas kritērijus un atkārtoti spiediet spiedpogu „Meklēt”. Adreses meklēšanas formā, nospiežot uz saites „Instrukcija adreses meklēšanai”, ir pieejams apraksts, kā pareizi ievadīt adreses meklēšanas kritērijus.

 Pēc datu ievadīšanas un apstiprināšanas nospiediet spiedpogu "Turpināt".

Apmācība solis 3

 Tiek attēlota deklarācijas apstiprināšanas forma, kurā pieejama saite, ar kuru var atvērt datni ar automātiski sagatavoto deklarāciju. Pārbaudiet deklarācijā iekļauto datu pareizību.
Ja lietotājs ir autentificējies portālā ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, lai iesniegtu deklarāciju, nospiediet spiedpogu „Turpināt”. Lai labotu datus, nospiediet spiedpogu „Atgriezties”.

Pēc spiedpogas „Turpināt” nospiešanas deklarācija tiek nosūtīta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un ziņas tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā. Veiksmīgas pakalpojuma izpildes gadījumā lietotājam uz ekrāna tiek attēlots informatīvs paziņojums ar deklarētās dzīvesvietas adresi. Jums ir iespēja iegūt informāciju par savu vai pārstāvētās personas deklarēto dzīvesvietu, izmantojot portālā pieejamo e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā".

Apmācība solis 4

Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas Jūsu iesniegtais dokuments netiks saglabāts pakalpojuma datos sadaļā „E-pakalpojumi”. Ja vēlaties, lai dokuments Jums būtu pieejams pēc pakalpojuma pabeigšanas, pirms spiedpogas „Turpināt” nospiešanas saglabājiet to datorā vai citā datu nesējā. Datu aizsardzības nolūkos ieteicams nesaglabāt dokumentu svešā vai citām personām pieejamā datorā vai datu nesējā.

Lietotājiem, kuri deklarāciju paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pakalpojuma ietvaros sagatavotais dokuments tiek automātiski saglabāts lietotāja datora direktorijā „Temp”. Beidzot darbu, ieteicams dokumentu no šīs direktorijas izdzēst, lai tas nebūtu pieejams citiem datora lietotājiem.

Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama datu ievades un rezultāta formu apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Lai pieteiktu kļūdu vai nepilnību, nospiediet šeit”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 

Pārliecināties par savu deklarēto dzīvesvietu iespējams elektroniski, izmantojot portālā pieejamo e-pakalpojumu "Mani dati iedzīvotāju reģistrā".

Pakalpojums ir izveidots un tiek sniegts sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, kas nodrošina e-pakalpojumam nepieciešamo adrešu datu sniegšanu no savā pārziņā esošā Valsts adrešu reģistra.Portālu www.latvija.lv uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos ziņojiet aģentūras E-pakalpojumu atbalsta dienestam pa e-pastu portals@vraa.gov.lv vai izmantojot pakalpojuma pieprasīšanas formās pieejamās saites problēmas paziņošanai.

Adresācijas sakārtošanas projekts       Latvija.lv logo       VRAA logo        VZD logo