Jaunumi PMLP30
Rokā tur mazu globusu

Tavs uzņēmums attīstās un ir nepieciešams noalgot darbiniekus no valstīm ārpus Eiropas Savienības? Ir divi veidi, kā uzaicināt viesstrādnieku Latvijā - uz vīzas vai uzturēšanās atļaujas pamata.

Šoreiz stāstām, kā rīkoties, viesstrādnieka uzaicināšana norisinātos ātri un bez kavēšanās, ja viņš tiks nodarbināts uz vīzas pamata.

Vīzas noformēšanas procedūru ieteicams izvēlēties, ja:

 • darbinieku nav paredzēts nodarbināt ilgtermiņā;
 • darbiniekam tiks noteikts pārbaudes laiks vai
 • darbiniekam pienākumu veikšana jāuzsāk pēc iespējas ātrāk.

SVARĪGI!

Vīza var būt īstermiņa – uz laiku līdz 3 mēnešiem, vai ilgtermiņa – uz laiku līdz vienam gadam. Īstermiņa vīzas maksimālais uzturēšanās termiņš Latvijā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs nedrīkst pārsniegt 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

3 soļi, kas jāveic, lai nodrošinātu ārvalstu darba spēka uzaicināšanu darbam Latvijā:

Pirmkārt, jāreģistrē darba vieta Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vakanču portālā, lai par to uzzinātu arī Latvijas iedzīvotāji un varētu pretendēt uz darbu Tavā uzņēmumā.

SVARĪGI!

Reģistrējot vakanci, atceries, ka darba samaksai, ko norādi pieteikumā, jāatbilst vismaz Latvijas mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā. 2020.gadā darba samaksas apmērs bija 1143 eiro mēnesī pirms nodokļu samaksas, tātad tāda būs minimālā darba samaksa, kas jānorāda gan reģistrētajā vakancē, gan vēlāk - darba līgumā ar trešās valsts pilsoni.

 • Ja 10 darbdienu laikā piemērots darbinieks no Latvijas nav pieteicies, var uzsākt darbinieka no trešās valsts uzaicināšanas procedūru.

Otrkārt, jānoformē IELŪGUMS.

Ielūguma pieteikums sastāv no:

 1. IESNIEGUMA, kura paraugu var atrast ŠEIT,

Iesniegumā tiek norādīts:

 • ziņas par darbinieka izglītību, plānoto nodarbinātību, personas dati;
 • darbinieka uzaicināšanas mērķis;
 • darba devēja apliecinājums par to, ka uzņēmumam nav nodokļu parādi;
 • darba devēja atbildības apliecinājums
 1. DOKUMENTIEM, kas apliecina uzaicinātā darbinieka kvalifikāciju un kas ir legalizēti vai apstiprināti ar spiedogu APOSTILLE.
 2. Aicinot darbā sezonas strādnieku vai vienkāršās profesijās nodarbinātos, kā arī, ja uzņēmums ir Valsts ieņēmumu dienesta padziļinātās sadarbības programmas zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks, šie dokumenti nav jāiesniedz;
 3. DARBA LĪGUMA projekta, ko parakstījis darba devējs.

SVARĪGI!

Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams iesniegt papildu dokumentus, kuru uzskaitījumu var atrast ŠEIT

Par pieteikuma izskatīšanu jāsamaksā valsts nodeva, kas par viena darbinieka uzaicināšanu ir noteikta 69 EUR apmērā.

Pieteikumu apstiprina 5 darba dienu laikā. Ja uzņēmums ir Valsts ieņēmumu dienesta padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks, tad vēlams to norādīt pieteikumā, kas šādā gadījumā tiek apstiprināts 2 darba dienu laikā.

Treškārt, pēc tam, kad Pārvalde apstiprinājusi ielūguma pieteikumu, darbinieks var doties uz Latvijas pārstāvniecību ārvalstī un iesniegt dokumentus vīzas pieprasīšanai.

Jāatceras, ka iesniedzot vīzas pieteikumu Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs darbiniekam,  būs jāveic valsts nodevas apmaksa un jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. kvalitatīva pases kopija;
 2. izdrukāta, aizpildīta un parakstīta  vīzas pieteikuma veidlapa;
 3. krāsaina fotogrāfiju (35 mm x 45 mm);
 4. ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise. Svarīgi atcerēties, ka īstermiņa un ilgtermiņa vīzai polises apdrošināšanas summa atšķiras;
 5. parakstīta darba līguma kopija.

Pēc vīzas saņemšanas viesstrādnieks var doties uz Latviju un uzsākt darbu.