Apdrošināšanas polise ir nepieciešama gan C vīzas, gan D vīzas pieprasīšanas gadījumā.

Pieprasot C vīzu, ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polisei jāatbilst Vīzu kodeksa 15.pantā noteiktajām prasībām.

Apdrošināšanas polise ir derīga, ja tā sedz jebkādus izdevumus, kas, ārzemniekam uzturoties Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, varētu rasties saistībā ar:

  • steidzamas medicīniskās palīdzības un/vai ārstēšanās slimnīcā saņemšanu,
  • repatriāciju medicīnisku iemeslu dēļ vai nāves gadījumā.

Apdrošināšanas polisei jābūt derīgai visā Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā un tai jāaptver viss ārzemnieka plānotās uzturēšanās vai tranzīta periods. Mazākā obligātā apdrošināšanas summa ir EUR 30 000. Ja tiek izsniegta ierobežota teritoriāla derīguma vīza, kas attiecas uz vairāk nekā vienas dalībvalsts teritoriju, apdrošināšanai ir jābūt derīgai vismaz attiecīgajās dalībvalstīs.

Ārzemnieks, kurš iesniedz vīzas pieteikumus vairāk nekā divām ieceļošanas reizēm (pieteikumu daudzkārtējai vīzai), pierāda, ka viņam ir pietiekama un derīga ceļojuma medicīniskā apdrošināšana, kas attiecas uz viņa pirmā plānotā apmeklējuma laiku. Šī persona paraksta vīzas pieteikuma veidlapā iekļauto paziņojumu, apliecinot, ka apzinās to, ka viņam jābūt ceļojuma medicīniskajai apdrošināšanai attiecībā uz turpmākām uzturēšanās reizēm.

Parasti vīzas pieprasītāji apdrošinās dzīvesvietas valstī. Tomēr, ja ārzemnieka uzaicinātājs Latvijā vēlas, viņš var to izdarīt arī Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē reizē ar ielūguma apstiprināšanai nepieciešamajiem dokumentiem iesniedzot derīgu apdrošināšanas polisi.

Pieprasot D vīzu vai uzturēšanās atļauju, apdrošināšanas polisei jāgarantē izdevumu segšana vismaz par šādiem pakalpojumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi:

  • neatliekamā medicīniskā palīdzība;
  • dzīvībai vai veselībai bīstama kritiska stāvokļa ārstēšana stacionārā;
  • transportēšana uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurā sniedz iepriekš minētos pakalpojumus;
  • transportēšana nogādāšanai atpakaļ mītnes zemē smagas slimības vai nāves gadījumā.

Polisē norādītais minimālais apdrošinātāja atbildības limits apdrošināšanas periodā nedrīkst būt mazāks par EUR 42 600.

Polises derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par paredzamo uzturēšanās termiņu Latvijā.

Polisei jābūt derīgai Latvijas Republikas. Ja ārzemnieks plāno ceļot arī uz kādu citu Šengenas līguma dalībvalsti, ieteicams iegādāties ceļojumu medicīnisko polisi, kas ir derīga visu to valstu teritorijā, uz kurām plānots doties.

Ja ārzemnieks pieprasa daudzkārtējo vīzu, ārzemnieks iesniedz apdrošināšanas polisi pirmajai uzturēšanās reizei un apliecinājumu, ka viņš zina, ka nākamo braucienu laikā viņam jābūt apdrošināšanas polisei.