Mēnešalga:
No 835 līdz 1050 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs "Mucenieki"

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Izsludinām konkursu uz vakanto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3. posms)” palīdzības sniegšanas ekspertu:

Prasības pretendentam:

 • Vidējā, vēlama akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams sociālā darba jomā;
 • Vēlama viena gada iepriekšēja pieredze darbā valsts pārvaldē vai pieredze sociālajā darbā;
 • Profesionālās zināšanas un prasmes darbā ar tiesību aktiem, zināšanas lietvedībā un prasmes analizēt liela apjoma informāciju. Izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem, regulāra zināšanu un prasmju pilnveidošana, progresīvu metožu apgūšana, lai kvalitatīvi veiktu amata pienākumus;
 • Valsts valodas pārzināšana augstākajā līmenī. Nepieciešamas angļu un krievu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī;
 • Labas prasmes darbā ar MS Office Excel, Word.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt amata pienākumu veikšanai nepieciešamos tiesību aktus, piemērot to normas, veicot amata pienākumus;
 • izstrādāt kārtību, kas nosaka patvēruma meklētājiem sniedzamās palīdzības veidus un apjomus; 
 • kontrolēt iepirkumu procedūru piemērošanu, lai nodrošinātu palīdzības pasākumos noteikto preču un pakalpojumu saņemšanu;
 • pildīt uzdevumus, lai patvēruma meklētājiem Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā nodrošinātu Projekta palīdzības pasākumu pieejamību un lietderību;
 • konsultēt par Projekta atbalsta pasākumiem institūcijas, kas ir iesaistītas patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas jomā;
 • informēt PMIC dzīvojošos patvēruma meklētājus par Projekta ietvaros pieejamo atbalstu;
 • noskaidrot patvēruma meklētāju aktuālās vajadzības;
 • veikt Projektā plānoto preču iegādi;
 • sniegt patvēruma meklētājiem nepieciešamo palīdzību, izsniegt Projekta laikā iegādātās preces;
 • nepieciešamības gadījumā nogādāt patvēruma meklētājus no PMIC uz preču iegādes vai pakalpojuma saņemšanas vietu un atpakaļ uz PMIC;
 • organizēt nepilngadīga patvēruma meklētāja aprūpi un pieskatīšanu PMIC;
 • organizēt psihologa konsultācijas patvēruma meklētājiem;
 • uzraudzīt noslēgto līgumu izpildi sadarbojoties ar pakalpojuma sniedzējiem, kontrolēt to izpildes kvalitāti un pieņemt līgumu izpildes rezultātā veiktos darbus;
 • apkopot informāciju par palīdzības pasākumu īstenošanas gaitu, sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem patvēruma meklētājiem sniedzamās palīdzības veidos un apjomos;
 • informēt Pārvaldes Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas darbiniekus par patvēruma meklētājiem no Projekta līdzekļiem apmaksātajām precēm un pakalpojumiem;
 • sagatavot un iesniegt Projekta vadītājam darba laika uzskaites lapas;
 • veikt citus ar Projekta īstenošanu saistītus pienākumus.

Pārvalde piedāvā:

Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika (1 mēnesis).

Darba līgumu - uz noteiktu laiku, pusgadu.

Mēnešalgu:

* 1050 eiro, ja ir 3.kategorija,
* 950 eiro, ja ir 2.kategorija,
* 835 eiro, ja ir 1.kategorija;

Darbiniekam piešķiramā kategorija tiek noteikta, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā.

Pieteikuma vēstules un CV lūgums sūtīt uz epastu: zane.aumale@pmlp.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš - pēc iespējas ātrāk!

Pretendentiem jāpiesakās līdz