Fiziskā persona, noformējot izsaukumu:

  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja izsaukumu noformē laulātajam, uzaicinātājs iesniedz sava personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • sniedz informāciju par savu tālruņa numuru vai citu informāciju (piemēram, elektroniskā pasta adresi), kas nodrošina saziņas iespējas,
  • sniedz ziņas par ārzemnieku: vārds (vārdi) un uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā, valstiskā piederība; dzimums; dzimšanas datums; dzimšanas vieta; dzīvesvietas adrese ārzemēs; paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā; uzturēšanās mērķis un laiks Latvijas Republikā;
  • samaksā valsts nodevu.