Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, sakarā ar starptautiska līguma vai projekta, kurā piedalās Latvijas Republika, īstenošana vai palīdzības sniegšanu Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību iestādēm:

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.
  • apliecinājums, ka ārzemnieks piedalās tāda starptautiskā līguma vai projekta īstenošanā, kurā piedalās Latvijas Republika. 

Pirms dokumentu iesniegšanas Jūsu uzaicinātājam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāapstiprina izsaukums.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.