Pārvaldes darbībā liela nozīme ir sabiedrības izglītošanai par Pārvaldes darbības jomām.
Zemāk piedāvājam iepazīties ar šā brīža aktuālajām tēmām.

Kā Ukrainas pilsoņiem iegūt ilgtermiņa vīzu Latvijā?

Patvērums:

Naturalizācija:

Ārzemnieka eID karte:

Migrācijas jautājumi:

E-adrese

Fizisko personu reģistrs

Ceļvedis patvēruma meklētājiem Latvijā*

Ceļvedis patvēruma meklētājiem Latvijā ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes intelektuālais īpašums.
Jebkura tā tulkošana un pārpublicēšana elektroniskajos vai drukātajos medijos bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir aizliegta!

Ceļvedis sagatavots 14 valodās:

*Ceļvedis sagatavots PMLP īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada programmas projekta "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" ietvaros.