Pārvaldes darbībā liela nozīme ir sabiedrības izglītošanai par Pārvaldes darbības jomām.
Zemāk piedāvājam iepazīties ar šā brīža aktuālajām tēmām.

Naturalizācija:

Ārzemnieka eID karte:

Migrācijas jautājumi:

E-adrese

Ceļvedis patvēruma meklētājiem Latvijā*

Ceļvedis sagatavots 12 valodās:

*Ceļvedis sagatavots PMLP īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada programmas projekta "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" ietvaros.