Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Projekta nosaukums: „Iekšlietu ministrijas specifisko informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar eiro ieviešanu”

Projekta mērķis: „Nodrošināt iespēju konvertēt informācijas sistēmās izveidotos datu apstrādes procesus un datu bāzes no latiem uz euro, saglabājot sistēmas funkcionalitāti”

Projekta iesniedzējs: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Projekta sadarbības partneri: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kā sadarbības partnera veicamie pasākumi projektā:

  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Uzturēšanās atļauju reģistra apakšsistēmas pielāgošana euro valūtai;
  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Ielūgumu reģistra apakšsistēmas pielāgošana euro valūtai;
  • Nacionālajā vīzu informācijas sistēmas pielāgošana euro valūtai;
  • Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas pielāgošana euro valūtai.

Projekta īstenošana: Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.