Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde veiksmīgi turpina realizēt arhīva digitalizācijas projektu 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) veiksmīgi turpinās darbs pie iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentācijas arhīva digitalizācijas projekta īstenošanas. Projekta realizācijā iesaistītās puses ir apstiprinājušas projekta prasību detalizēto dokumentāciju, un projekts ir pārgājis izstrādes fāzē. Ieviešot elektronisko arhīvu, PMLP būs viena no pirmajām valsts institūcijām, kas nodrošinās gan papīra formāta dokumentu, gan arī elektroniski radīto un parakstīto dokumentu ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formātā. 

Saskaņā ar 2005.gada 30.decembrī noslēgto līgumu, projektu realizē PMLP sadarbībā ar SIA „Datorprogrammu Apgāds” un tā apakšuzņēmējiem - SIA „Fujitsu Services”, SIA „Komerccentrs DATI grupa” un SIA „Microsoft Latvija”. Projektu finansē Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Fonds, kam līdzfinansējumu nodrošina Latvijas valsts. 

Lai gan arhīva digitalizācijas projekta prasību dokumentācijas izstrādes procesā ir radušies jautājumi attiecībā uz VAS “Latvijas Pasta” plānoto droša elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja tehnisko pakalpojumu nodrošināšanu, PMLP ir gandarīta par to, ka starpinstitucionālajā sadarbībā visas projekta realizācijā iesaistītās puses ir izrādījušas savstarpējo pretimnākšanu un izpratni. Vienlaikus PMLP pauž cerību, ka VAS “Latvijas Pasts” arī turpmāk aktīvi iesaistīsies ar elektroniskā paraksta funkcionalitātes izmantošanu saistīto tehnisko aspektu risināšanā, lai PMLP varētu nodrošināt šī projekta ietvaros veidojamā elektroniskā arhīva savietojamību ar Latvijas Pasta risinājumiem. 

Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) 

PMLP (www.pmlp.gov.lv) ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pārraudzības iestāde, kuras kompetencē ietilpst migrācijas politikas īstenošana, t.sk. repatriācijas un patvēruma politikas izstrādāšana un realizēšana, personu tiesiskā statusa noteikšana, Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšana valstī, personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšana. 

Par SIA “Datorprogrammu Apgāds” 

Datorprogrammu Apgāds (www.dpa.lv) ir programmnodrošinājuma izplatīšanas un konsultāciju sabiedrība, kas izveidota 1997.gadā. Tā nodarbojas ar dažāda pielietojuma programmnodrošinājuma izplatīšanu, izstrādi, ieviešanu, apmācību un atbalstu Latvijā un Lietuvā. DPA piedāvāto produktu līniju vidū ir tādu kompāniju kā Microsoft, Novell, Tilde, McAfee, Symantec, Adobe, SPSS u.c. risinājumi. 
Uzņēmums ir Microsoft Zelta Partneris īpaši sarežģītu infrastruktūras risinājumu un licencēšanas kompetencēs, McAfee Elite Partner un Microsoft Business Solutions Certified Partner. DPA ir Business Software Allience Latvijas komitejas dalīborganizācija. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde digitalizēs iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentāciju.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), iekļaujoties Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” izpildē, ir noslēgusi līgumu ar valsts iepirkuma procedūras uzvarētāju - SIA Datorprogrammu Apgāds (DPA) - par PMLP iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentācijas arhīva digitalizāciju. Projektu finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, kam līdzfinansējumu nodrošina Latvijas valsts. 

Arhīva digitalizācijas projekta vīzija ir nodrošināt tehniskos priekšnosacījumus PMLP funkciju izpildei – dokumentu, kas saņemti iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesos (gan papīra formātā, gan elektroniskā formātā), ilgtermiņa saglabāšanai. Izveidojot elektronisko arhīvu, PMLP nodrošinās, ka tajā uzglabātā informācija ir tūlītēji pieejama pārvaldes darbiniekiem un dos iespēju izvairīties no informācijas zudumiem, ko rada papīra formāta dokumentu fiziskie bojājumi (t.sk. dzeltēšana, tintes izbalēšana u.tml.) 

PMLP būs viena no pirmajām valsts institūcijām, kas, ieviešot elektronisko arhīvu, nodrošinās arī elektroniski parakstīto dokumentu ilgtermiņa saglabāšanu, kuru īpatsvars kopējā dokumentu plūsmā būtiski pieaugs līdz ar droša elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja darbības uzsākšanu Latvijā. 

Projekta ietvaros PMLP tiks izveidota digitālā arhīva datorsistēma ar datu glabātavu, kas tiks integrēta ar citām PMLP esošajām sistēmām un nodrošinās gan elektroniski saņemto dokumentu, gan digitalizēto papīra dokumentu ilgtermiņa uzglabāšanu. DPA nodrošinās digitālā arhīva programmatūras izstrādi, uzstādīšanu un uzturēšanu, savukārt tā apakšuzņēmēji – SIA „Fujitsu Services”, SIA „Komerccentrs DATI grupa” un SIA „Microsoft Latvija” – nodrošinās skeneru un citu tehnisko risinājumu piegādi, un projekta kvalitātes nodrošināšanas pasākumus par operētājsistēmas, pārlūkprogrammas un datu bāzes lietošanu. 

Apzinoties, ka elektroniskie dokumenti tuvākajā laikā pilnībā neaizstās papīra dokumentus, PMLP arī pēc šī projekta realizācijas nodrošinās iespēju papīra dokumentu apritei saiknē ar iedzīvotājiem un institūcijām. Turpmāk arī papīra formātā saņemtiem dokumentiem tiks nodrošināta ilgtermiņa saglabāšana elektroniskajā arhīvā, tos digitalizējot. Tomēr, attīstoties e-pārvaldes infrastruktūrai, PMLP rosinās arī citas valsts institūcijas un iedzīvotājus pāriet uz informācijas apmaiņu elektroniski, lai taupītu laiku un resursus informācijas aprites nodrošināšanai. 


Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) 
PMLP (www.pmlp.gov.lv) ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pārraudzības iestāde, kuras kompetencē ietilpst migrācijas politikas īstenošana, t.sk. repatriācijas un patvēruma politikas izstrādāšana un realizēšana, personu tiesiskā statusa noteikšana, Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšana valstī, personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšana. 

Par Datorprogrammu Apgāds 
Datorprogrammu Apgāds (www.dpa.lv/) ir programmnodrošinājuma izplatīšanas un konsultāciju sabiedrība, kas izveidota 1997.gadā. Tā nodarbojas ar dažāda pielietojuma programmnodrošinājuma izplatīšanu, izstrādi, ieviešanu, apmācību un atbalstu Latvijā un Lietuvā. DPA piedāvāto produktu līniju vidū ir tādu kompāniju kā Microsoft, Novell, Tilde, McAfee, Symantec, Adobe, SPSS u.c. risinājumi. 
Uzņēmums ir Microsoft Zelta Partneris īpaši sarežģītu infrastruktūras risinājumu kompetencē, McAfee Elite Partner, Microsoft Business Solutions Certified Partner un Microsoft Audit Partner Latvijā. DPA ir Business Software Allience Latvijas komitejas dalīborganizācija.