Statuss:
Noslēdzies

Projekta īstenošanas laiks: 12.12.2011-11.12.2013

Projekta izmaksas: 2 528 720,33 ls (3598044,87Eur)

Projekta nosaukums: "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai”

Projekta mērķis: Nodrošināt tehnisko bāzi personas apliecības jeb elektroniskās identifikācijas kartes izsniegšanai Latvijas iedzīvotājiem (uzturēšanās atļaujas izsniegšanai trešo valstu pilsoņiem), lai veicinātu publisko pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē, vienlaikus veicinot arī publisko pakalpojumu elektronizāciju un attīstību, tādējādi uzlabojot publiskās pārvaldes efektivitāti un mazinot administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem.

Veicamie pasākumi: 

 • Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras attīstība;
 • Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija;
 • Publicitātes pasākumi.

 Projektā sasniegtie rezultāti no 12.12.2011 līdz 11.12.2013:

 

 Projekta "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras attīstības" pasākuma ietvaros veikta:

 • Programmatūras prasībus specifikācijas, programmatūras projektējuma un akcepttestēšanas dokumentācijas izstrāde;
 • Programmatūras izstrāde un testēšana;
 • Programmatūras lietotāju un administratoru rokasgrāmatu izstrāde un administratoru apmācība;
 • Standartprogrammatūras iegāde.

Projekta "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija" pasākuma ietvaros veikta:

 • Serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegāde;
 • Datu masīvu iegāde;
 • Standartprogrammatūras iegāde;
 • Karšu personalizācijas iekārtas iegāde;
 • Veikta tehniskās infrastruktūras un standartprogrammatūras uzstādīšana un konfigurēšana;
 • Veikta datu migrācija;
 • Veikta administratoru apmācība;

Projekta ietvaros veikti nepieciešamie publicitātes pasākumi. 

Projekta īstenošana: Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Kontaktpersona: Jānis Citskovskis
e-pasts: Janis.Citskovskis@pmlp.gov.lv 
Tel: +371 67219583

 

Informāciju sagatavoja un ievietoja Projekta vadītāja asistents U.Čodars.

Publicēšanas datums: 06.01.2012. Aktualizēšanas datums: 11.12.2013.