logo ansamblis

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada programmas projekts Nr.PMLP/PMIF/2023/2 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1.posms)”

Projekta mērķis:

paaugstināt uzņemšanas un izmitināšanas standartus personām, kurām nepieciešama starptautiskā un pagaidu aizsardzība Latvijā.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • sniegta palīdzība patvēruma meklētājiem - tulkošanas pakalpojumi, medicīniskā, psiholoģiskā un dažāda veida materiālā palīdzība;
  • nodrošinātas apmācības profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai PMLP darbiniekiem, kas strādā ar starptautiskās un pagaidu aizsardzības jautājumiem;
  • Projektā piesaistīti darbinieki atbalsta sniegšanai patvēruma meklētāju izmitināšanai, patvēruma procedūras īstenošanai un PMLP pakalpojumu sniegšanai Rīgas vienotajā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā;
  • veikta patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos labiekārtošana un tehniskā stāvokļa uzlabošana, tai skaitā, aprīkojuma iegāde, inženiertīklu pārbūve, bērnu rotaļu laukuma un virtuvju atjaunošana, telpu remontdarbi;
  • iegādāti trīs pasažieru mikroautobusi patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Muceniekos un Liepnā vajadzībām, izveidotas elektroauto uzlādes stacijas;
  • nodrošināta jaunā patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Liepnā darbība, uzturēšana un labiekārtošana, lai papildus izmitinātu 250 patvēruma meklētājus.

Projekta uzsākšanas laiks:                          01/01/2023
Projekta pabeigšanas laiks:                          31/12/2025
Projekta ilgums (mēneši):                             36 mēneši

Kopējais finansējums:                                  6 370 557 EUR
Fonda finansējums:                                      4 777 918 EUR
Valsts budžeta finansējums:                        1 592 639 EUR

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru (IeM NVA) un ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC).

Kontaktpersonas:

PMLP:
Vita Klubure
PMLP projekta vadītāja
Tel.  + 371 67219077
E-pasts: 
vita.klubure@pmlp.gov.lv

IeM NVA:
Ilze Staša
NVA projekta vadītāja 
Tel. 
+37167829889
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv