Statuss:
Īstenošanā
logo ansamblis

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada programmas projekts Nr.PMLP/PMIF/2023/2 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1.posms)”

Projekta mērķis:

paaugstināt uzņemšanas un izmitināšanas standartus personām, kurām nepieciešama starptautiskā un pagaidu aizsardzība Latvijā.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • sniegta palīdzība patvēruma meklētājiem - tulkošanas pakalpojumi, medicīniskā, psiholoģiskā un dažāda veida materiālā palīdzība;
 • nodrošinātas apmācības profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai PMLP darbiniekiem, kas strādā ar starptautiskās un pagaidu aizsardzības jautājumiem;
 • Projektā piesaistīti darbinieki atbalsta sniegšanai patvēruma meklētāju izmitināšanai, patvēruma procedūras īstenošanai un PMLP pakalpojumu sniegšanai Rīgas vienotajā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā;
 • veikta patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos labiekārtošana un tehniskā stāvokļa uzlabošana, tai skaitā, aprīkojuma iegāde, inženiertīklu pārbūve, bērnu rotaļu laukuma un virtuvju atjaunošana, telpu remontdarbi;
 • iegādāti trīs pasažieru mikroautobusi patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Muceniekos un Liepnā vajadzībām, izveidotas elektroauto uzlādes stacijas;
 • nodrošināta jaunā patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Liepnā darbība, uzturēšana un labiekārtošana, lai papildus izmitinātu 250 patvēruma meklētājus.

Projekta uzsākšanas laiks:                          01/01/2023
Projekta pabeigšanas laiks:                          31/12/2025
Projekta ilgums (mēneši):                             36 mēneši

Kopējais finansējums:                                  6 370 557 EUR
Fonda finansējums:                                      4 777 918 EUR
Valsts budžeta finansējums:                        1 592 639 EUR

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru (IeM NVA) un ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC).

Kontaktpersonas:

PMLP:
Vita Klubure
PMLP projekta vadītāja
Tel.  + 371 67219077
E-pasts: 
vita.klubure@pmlp.gov.lv

IeM NVA:
Ilze Staša
NVA projekta vadītāja 
Tel. 
+37167829889
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv

Projektu grafiks
 • 1681 patvēruma meklētājam Projektā sniegta materiālā, medicīniskā, psiholoģiskā palīdzība un tulkošanas pakalpojumi.
 • Projekta sadarbības partneris, Nodrošinājuma valsts aģentūra, uzlabojusi patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos infrastruktūru renovēts ūdensvads, ierīkota ventilācijas sistēma un karstā ūdens akumulācijas tvertnes, uzstādīta jumta sniega barjera, veikti sīkie remontdarbi ēkas uzturēšanai, tai skaitā ieejas durvju nomaiņa.
 • Organizēta jaunā patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Liepnā darbība – nodrošināti ģimenes ārsta pakalpojumi, sporta zāles noma, diennakts apsardze, komunālie pakalpojumi, iegādāts pasažieru mikroautobuss.
 • 13 929 Ukrainas civiliedzīvotājiem Projekta eksperti snieguši atbalstu, sniedzot konsultācijas par uzturēšanos Latvijā, noformējot un izsniedzot uzturēšanās atļaujas, ievadot datus informācijas sistēmās.
 • 48 PMLP darbinieki piedalījušies mācībās Latvijā un ārvalstīs un apguvuši prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, higiēnas prasību piemērošanā saskarē ar pārtiku, rīcību ugunsgrēka gadījumā, stresa vadību profesionālajā komunikācijā, saskarsmi ar manipulatīvām personām, kā arī ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. PMLP darbinieki ir apguvuši Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras mācību moduli par patvēruma meklētāju uzņemšanu un izmitināšanu, kā arī piedalījušies konferencē par pagaidu aizsardzību Ukrainas iedzīvotājiem.