foto

 

Juridiskā adrese: Gaujas ielā 15-6, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136
Faktiskā adrese: Gaujas ielā 18/18, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136
Tālr.: 22301434 
E-pasts: lidarodbiedriba@lidarodbiedriba.lv
Mājas lapa: www.lidarodbiedriba.lv