foto

 

Juridiskā adrese: Gaujas ielā 15-6, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136
Faktiskā adrese: Gaujas iela 18, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Tālr.: 22301434 
E-pasts: lida@lida.lv
Mājas lapa: www.lida.lv