Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

  • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

  • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Valsts nodevu konti Valsts kasē:

Bankas rekvizīti - Nodeva par pasu izsniegšanu

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV70TREL1060140918100
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Bankas rekvizīti - Nodeva par personas apliecību izsniegšanu

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV86TREL1060140918200
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Bankas rekvizīti - Nodeva par informācijas sniegšanu no Fizisko personu reģistra

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV05TREL1060140918300
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Bankas rekvizīti - Nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV37TREL1060140918500
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Bankas rekvizīti - Nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV19TREL1060140919600
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Bankas rekvizīti - Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV35TREL1060140919700
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Bankas rekvizīti - Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV53TREL1060140918600
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Bankas rekvizīti - Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV14TREL1060141019600
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Maksājuma uzdevumā jānorāda:

Saņēmējs: Valsts kase
reģistrācijas nr. 90000050138,
konta nr. LVxxTRELxxxxxxxxxxxxx (attiecīgais nodevas konts)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Maksas pakalpojumu konts:

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

 

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu! 

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.