Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Pasi vai personas apliecību maina, ja iepriekšējā pase vai personas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai mainījusies tajā ietvertā informācija:

  • mainījies personas vārds vai uzvārds;
  • mainījies personas tiesiskais statuss;
  • dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;
  • dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;
  • mainījušās dokumentā norādītās ziņas par dokumenta turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;
  • personu apliecinoša dokumenta vai atgriešanās apliecības turētājs ir rakstveidā ziņojis par pases zudumu Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādē, dokumenta izdevējiestādē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā;
  • beidzies dokumenta derīguma termiņš; 

Personu apliecinoša dokumenta nomaiņa iespējama arī, ja persona vēlas saņemt jaunu pasi derīgas Latvijas pilsoņa 1992. gada parauga pases, derīgas Latvijas nepilsoņa 1997. gada parauga pases vai derīgas bezvalstnieka 1999. gada parauga personas apliecības vietā.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities