Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Pasi vai personas apliecību maina, ja iepriekšējā pase vai personas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai mainījusies tajā ietvertā informācija:

  • mainījies personas vārds vai uzvārds;
  • mainījies personas tiesiskais statuss;
  • dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;
  • dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;
  • mainījušās dokumentā norādītās ziņas par dokumenta turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;
  • personu apliecinoša dokumenta turētājs ir rakstveidā ziņojis par pases vai personas apliecības zudumu dokumenta izdevējiestādē, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādē,  vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā;
  • beidzies dokumenta derīguma termiņš. 
  • persona vēlas saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu derīga iepriekšējā parauga personu apliecinoša dokumenta vietā.

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities