Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

ZIŅU SAŅEMŠANAS VEIDI UN TERMIŅI

Reģistrā iekļautās ziņas Pārvalde izsniedz šādos veidos:

 • rakstiski:
  • papīra formā;
  • elektroniskā dokumenta formā;
 • izmantojot elektroniskos datu nesējus;
 • tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot:
  • tīkla lietotāja saskarni;
  • informācijas sistēmas;
  • speciālas tiešsaistes formas (e-pakalpojumus).

Reģistrā iekļautās ziņas rakstiski un izmantojot elektroniskos datu nesējus Pārvalde izsniedz šādos termiņos:

 • izziņa par personu papīra formā - 5 darba dienu laikā, 1 darba dienas laikā (paaugstināta valsts nodevas likme) vai 2 stundu laikā (paaugstināta valsts nodevas likme);
 • izziņa par personu elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu- 3 darba dienu laikā;
 • ja ziņu sagatavošanai nepieciešamas īpašas datu sagatavošanas metodes - 20 darba dienu laikā.

Ja dokuments ir sagatavots elektroniska dokumenta formā, to izsniedz elektronisko dokumentu apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Reģistrā iekļautās ziņas, kas tiek sniegtas tīmeklī, pārraida šifrētā veidā.

Reģistrā iekļautās ziņas, kas sagatavotas rakstiski, tiek izsniegtas, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu,

Reģistrā iekļautās ziņas, kas sagatavotas, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, Pārvalde izsniedz, ja:

 • ziņas izsniedz regulāri;
 • ziņas izsniedz lielā apjomā;
 • ziņu sagatavošanai izmanto īpašas datu sagatavošanas metodes;
 • ziņas izsniedz, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities