Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

IESNIEGUMS PAR ORGĀNU IZMANTOŠANU PĒC NĀVES

 

Iedzīvotāju reģistrā tiek uzkrātas ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

Reģistrā iekļautās ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves PMLP izsniedz pēc rakstiska pieprasījuma ārstniecības, izglītības un zinātnes iestādēm, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības nodarboties ar dzīva vai miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu un izmantošanu.

Lai šādas ziņas iekļautu Iedzīvotāju reģistrā, personai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz noteiktas formas iesniegums (iesnieguma veidlapa), kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods un aizliegums vai atļauja izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, personai ir jāaizpilda speciāla tiešsaistes forma.

Iesniegumu var iesniegt:

– klātienē PMLP teritoriālajās nodaļās, ja vienlaikus tiek saņemts personu apliecinošs dokuments;
- pa pastu PMLP teritoriālajās nodaļās, ja paraksts uz iesnieguma ir notariāli apliecināts;
– elektroniski portālā www.latvija.lv.

Iesniedzot iesniegumu personīgi, personai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Persona iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību, ja personas paraksts uz iesnieguma ir notariāli apliecināts

Par šo pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

E-pakalpojums "Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves"

Prezentācija "Ziņu aktualizēšana par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves Iedzīvotāju reģistrā"

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities