Statuss:
Noslēdzies
ES

logologo

 

 

 

 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam (turpmāk – Solidaritātes programma) mērķis ir cilvēku plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar ES ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.  

Solidaritātes programmas ietvaros izveidoti četri fondi: Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds III, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds.

Ar Ministru kabineta 2007.gada 20. jūlija rīkojumu Nr.384 "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm" Iekšlietu ministrija ir noteikta par Eiropas Bēgļu fonda III, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Ārējo robežu fonda Vadošo iestādi, bet Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde ir Kultūras ministrija.

Plašāka informācija par Solidaritātes programmu ir pieejama Iekšlietu ministrijas un Kultūras ministrijas mājas lapās.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Solidaritātes programmas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros ir iesaistījusies šādu projektu īstenošanā:

SOLIDARITĀTES FONDS

FONDA PROGRAMMAS PROJEKTI

EIROPAS ATGRIEŠANĀS FONDS 

2008.gada programma: 
"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība" 

2009.gada programma: 
"Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība
Īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde partnerībā ar Valsts robežsardzi

"Sadarbības uzlabošana starp atgriešanās procesā iesaistītajām struktūrām, nodrošinot kvalitatīvu datu pieejamību

"Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana” 

2010.gada programma:

"Atgriezto personu uzskaites sistēmas izveide"

"Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana"

"Atgriešanas jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku valodu apmācība"

2011.gada programma:

"Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde"

"Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un īstenošana" 

"Atgriešanās jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku valodu apmācība"

2012. un 2013. gada programma: