Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Nacionālās VIS savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana

EIROPAS ĀRĒJO ROBEŽU FONDS 


 

ES.JPGsolidlogo.JPGEU_return_fund.JPG

2010.gada 30.jūnijā noslēdzies Eiropas Ārējo robežu fonda 2008.gada programmas projekts "Nacionālās VIS savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana”. 

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Projekta prioritāte un aktivitāte: 

4. Prioritāte. Atbalsts IT sistēmu izveidei, kas nepieciešamas Kopienas tiesību instrumentu īstenošanai ārējo robežu un vīzu jomā. 
4.1. aktivitāte: Nacionālās Vīzu informācijas sistēmas (turpmāk – NVIS) attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai un nepieciešamo apmācību nodrošināšana sistēmas lietotājiem. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. – 30.06.2010. 

Projekta budžets:  453 258 LVL    

Projekta vispārējais mērķis 

Kopējas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide Eiropas Savienībā, nodrošinot brīvu personu kustību un augstu drošības līmeni. Šajā kontekstā liela nozīme ir Vīzu informācijas sistēmas izveidei, kas nodrošinātu informācijas apmaiņu par Šengenas vīzām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, veicinot kopējas vīzu politikas veidošanu un konsulāro sadarbību. 


Projekta specifiskais mērķis 
Uzlabot migrācijas procesu kontroli. Papildināt Latvijas nacionālo vīzu informācijas sistēmu, nodrošinot datu apmaiņu ar Eiropas Savienības centrālo vīzu sistēmu, kā arī veicot lietotāju apmācību. 

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti:

Pasākums Rezultāts 
Programmatūras izstrāde un lietotāju apmācība

Atbilstoši Eiropas Komisijas definētajām tehniskajām prasībām veikti papildinājumi NVIS. Pasākuma ietvaros izstrādāta arī VIS MAIL platforma, kā arī iegādāti nepieciešamie VIS MAIL serveri un programmatūras licences.

Pasākuma ieviešanā tika piesaistīti seši Pārvaldes eksperti vīzu un IT jautājumu jomā, kuri izstrādāja tehniskās specifikācijas, konsultēja izstrādātāju un veica sistēmas testēšanu.

Darba vietu aprīkošana vīzu izsniegšanai

Pasākuma ietvaros tika iegādāti 20 komplekti personu fotografēšanai nepieciešamajā kvalitātē. Komplekts sastāv no fotoaparāta, statīva un fona ekrāna. 

Tehniskā aprīkojuma iegāde

Pasākuma ietvaros tika iegādātas programmatūras licences un ICAO Face 2008 biometrijas licenču komplekti. 

Apmācību organizēšana

Pasākuma ietvaros organizēti un novadīti divi apmācību semināri (28.jūnijā Rēzeknē un 29.jūnijā Rīgā) par biometriskiem jeb elektroniskiem mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem, to pārbaudi un Latvijas dalību ICAO Publisko atslēgu direktorijā. Semināros kopumā piedalījās 42 VRS darbinieki. Plašāka informācija par apmācībām pieejama šeit

Pievienošanās ICAO PKD

Pasākuma ietvaros segta reģistrācijas maksa dalībai ICAO PKD un Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu ICAO PKD dalībnieci. Kontaktpersona: Uldis Apsītis 
e-pasts: uldis.apsitis@pmlp.gov.lv 
tālr.: 67829700 
fakss: 67829825

  INFORMĀCIJA

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
  Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
  Sarunas var tikt ierakstītas!

  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās

  facilities