Statuss:
Noslēdzies

Eiropas bēgļu fonds 

logo

Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība

Projekta īstenotājs: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2009.gada programmas 4. Prioritāte: Atbalsts Kopienas standartiem un paraugprakse atgriešanās pārvaldības jomā.

4.3. aktivitāte: "Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība (angļu, franču un spāņu, iespējams arī arābu)”

Projekta īstenošana: 01.06.2010. – 31.05.2011.

Projekta izmaksas: 45 682 LVL

Projekta vispārējais mērķis: 
Veicināt sadarbību ar citu valstu dienestiem, lai saīsinātu informācijas saņemšanas un lēmuma pieņemšanas laiku par ārzemniekiem, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus.

Projekta specifiskais mērķis: 
Uzlabot un pilnveidot to PMLP darbinieku un VRS amatpersonu svešvalodu zināšanas, kas saistīti ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanas jautājumu risināšanu.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

  • organizēta svešvalodu (angļu, franču, spāņu un arābu valodu) apmācība Latvijā 42 PMLP darbiniekiem  un 41 VRS amatpersonai;
  • izstrādāta personāla apmācības koncepcija, kas sniegs priekšstatu par  PMLP darbinieku un VRS amatpersonu svešvalodu apmācību vajadzībām un nepieciešamajiem finanšu resursiem apmācībai turpmākajos gados.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • uzlabotas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu prasmes, sazinoties ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijā;
  • uzlabota saziņa ar trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un imigrācijas dienestiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, identitāti, pilsonību un atgriešanas iespējām;
  • paaugstinātas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu spējas iepazīties ar to dokumentu saturu, kurus saņem PMLP un VRS gan no juridiskām personām, gan fiziskām personām, un kas ir saistīti ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus;
  • uzlabotas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu prasmes iepazīstināt un izskaidrot personām, kas pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, lēmumu par izraidīšanas būtību;
  • nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana;
  • izstrādāta personāla apmācības koncepcija, pēc kuras turpmāk tiks veikta svešvalodu apmācība tiem PMLP darbiniekiem un VRS amatpersonām, kuras nodarbojas ar atgriešanās jautājumu risināšanu.

     

 

Projekta rezultāti

Projekta sākotnējais pieteikums 


Kontaktpersona: Daina Auziņa 
E-pasts: daina.auziņa@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219154
Fakss: 67829825