Statuss:
Noslēdzies

SOLIDARITĀTES PROGRAMMA

logologo

Eiropas Atgriešanās fonda projekta ietvaros turpinās svešvalodu apmācība PMLP darbiniekiem un Valsts robežsardzes amatpersonām

Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde (PMLP), sadarbojoties ar Valsts robežsardzi (VRS), Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projekta "Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība” (turpmāk – Projekts) ietvaros ir uzsākusi svešvalodu apmācību PMLP darbiniekiem un VRS amatpersonām, kuru ikdienas darbs saistīts ar nelegāli ceļojošo personu atgriešanas jautājumu risināšanu.

Sākotnēji Projektā tika paredzēts apmācīt 32 PMLP darbiniekus un 32 VRS amatpersonas, taču iepirkuma rezultātā tika rasta iespēja ietaupīt Projekta finanšu resursus, tādēļ svešvalodu zināšanas varēs uzlabot lielāks skaits PMLP un VRS darbinieku, kuri ikdienas darbā konsultē ārzemniekus, kas pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijā un ES teritorijā, kā arī kuriem nākas sazināties ar diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un imigrācijas dienestiem. Kopumā svešvalodu apmācību ir uzsākuši 42 PMLP darbinieki un 41 VRS amatpersona.

Ievērojot iepriekš īstenoto Projektu pēctecību (Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programmas projekti "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība” un "Svešvalodas apmācība robežsargiem”), šī Projekta ietvaros PMLP darbinieki apmeklē angļu valodas kursus, savukārt VRS Izraidīšanas dienesta amatpersonām ir iespēja apgūt arī spāņu, franču un arābu valodu, jo šī struktūrvienība organizē un kontrolē nelegāli ieceļojušo ārzemnieku uzturēšanos un izraidīšanu no Latvijas un arī citām Eiropas Savienības valstīm.

PMLP un VRS darbinieku/amatpersonu apmācība tiek veikta sadarbībā ar 15 valodu apmācību uzņēmumiem (kopējā līgumu summa ir aptuveni 30 000 LVL). Tiem jānodrošina 96 akadēmisko stundu lietišķās angļu valodas vai vispārīgais franču, spāņu un arābu valodas kurss katram darbiniekam, atbilstoši apmācību materiāli, kā arī katram zināšanu līmenim piemērota apmācību programma, iekļaujot ar nozari saistītu tēmu apguvi. Pēc kursu apguves, apmācītie darbinieki saņems valodas zināšanu pārbaudes apliecinošu sertifikātu ar zināšanu novērtējumu, kas apliecinās darbinieku profesionālo izaugsmi.


Projektā paralēli svešvalodu apmācībām norit darbs pie svešvalodu apmācības koncepcijas izstrādes, kurā tiks iekļauti arī šobrīd veiktās apmācības process un rezultāti. Ar tās palīdzību PMLP un VRS varēs noteikt, kuru struktūrvienību darbiniekiem un kādā apjomā turpmāk būtu nepieciešams uzlabot svešvalodu zināšanas efektīvākai nelegāli ieceļojušo ārzemnieku atgriešanas jautājumu risināšanai, kā arī iedarbīgākos apmācību veidus un metodes, kas limitētā laika posmā nodrošinātu pēc iespējas augstāka zināšanu līmeņa sasniegšanu. Šobrīd Projekta PMLP darbinieku un VRS amatpersonu svešvalodas apmācības koncepcijas izstrādes eksperti veic iestāžu struktūrvienību funkciju, darbinieku amatu aprakstu izpēti, personāla mainības analīzi, kā arī anketē atgriešanas jomā iesaistīto nodaļu darbiniekus par svešvalodu apmācību vajadzību un nozīmi to darba izpildes kvalitātes uzlabošanā. 2011.gada sākumā koncepcijas izstrādē tiks piesaistīti ārējie eksperti (metodologi), kas sniegs atbalstu PMLP un VRS koncepciju izstrādes ekspertiem.

Informācijai: 
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada projekts „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība” tiek īstenots no 2010.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.maijam. Projekta kopējais finansējums ir 45 682 LVL.