Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS ATGRIEŠANĀS FONDS


Projekta īstenošanas gaita uz 31.03.2011.

Noslēgumam tuvojas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) un Valsts robežsardzes (turpmāk – Robežsardze) darbinieku un amatpersonu, kas strādā atgriešanas jomā, svešvalodu apmācība.

Šobrīd Eiropas Atgriešanās fonda līdzfinansētā projekta „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodas apmācība” (turpmāk – Projekts) ietvaros no 83 dalībniekiem svešvalodas apmācību Latvijā ir beiguši 52 Pārvaldes un Robežsardzes darbinieki, bet līdz aprīļa beigām arī pārējie apmācību dalībnieki saņems apliecību/sertifikātu par apgūto lietišķās angļu valodas vai vispārējās spāņu, franču un arābu valodas kursu.

Tā kā atgriešanās jomā iesaistīto Pārvaldes un Robežsardzes darbinieku un amatpersonu svešvalodu apmācību plānots turpināt arī nākamo Eiropas Atgriešanās fonda gada programmu projektos, šī Projekta ietvaros tiek domāts par efektīvāku turpmāko svešvalodu apmācību veidu un apmācību procesa koordinācijas uzlabošanu, tāpēc tiek izstrādātas Pārvaldes un Robežsardzes darbinieku/amatpersonu svešvalodu apmācības koncepcijas.

Atgriešanās jautājumu risināšanā ir iesaistītas vairākas Pārvaldes un Robežsardzes struktūrvienības gan no centrālajām, gan arī no teritoriālajām nodaļām visā Latvijā. Uz šo brīdi koncepcijas izstrādes eksperti, veicot darbinieku anketēšanu, ir apzinājuši atgriešanās jomā iesaistīto struktūrvienību darbinieku/amatpersonu viedokli par to pašreizējām svešvalodu prasmēm, svešvalodas nepieciešamību ikdienas darbā un apmācību vajadzības. Papildus tam, koncepcijas izstrādes eksperti ir veikuši arī attiecīgo struktūrvienību un darbinieku/amatpersonu amatu aprakstu izpēti, analizējuši atgriešanās jomā iesaistītā personāla mainību  pēdējos gados, kā arī pēc Eiropas Padomes izstrādātas pašvērtējuma tabulas noteikuši to pašreizējo svešvalodu zināšanu līmeni. Apkopotā informācija palīdzēs noteikt optimālās svešvalodas zināšanas, kas nepieciešamas, lai darbinieki/amatpersonas spētu pilnvērtīgi pildīt amata aprakstā noteiktos darbus. Papildus tam, ievērojot abu iestāžu atšķirīgo darba organizatorisko specifiku un noslodzi nelegālās migrācijas novēršanā, Projekta eksperti izstrādā efektīvākās svešvalodas apmācības programmas, kas būtu pielāgotas tieši katras institūcijas vajadzībām , kā arī koncepcijās tiks sniegtas rekomendācijas apmācības kvalitātes paaugstināšanai. Apmācības plānā, ievērojot atgriešanās jomā iesaistīto darbinieku un amatpersonu kompetencei, tiks noteiktas piemērotākās metodes, kursu veids, ilgums, intensitāte. Izstrādājot apmācību plānu turpmākajiem periodiem, tiks ņemti vērā svešvalodu apmācībai pieejamie finanšu līdzekļi, tai skaitā, Eiropas Atgriešanas fonda ietvaros pieejamais finansējuma apjoms, kas lielā mērā arī noteiks turpmākās svešvalodu apmācības iespējas gan Pārvaldē, gan Robežsardzē.

att   logo