Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā un esat persona, kura komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli:


Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 2286 eiro mēnesī. Ja kopā ar Jums ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 150 eiro mēnesī nepilngadīgajam.)
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

!!! Attiecībā uz komercreģistrā reģistrētu sabiedrību ar ierobežotu atbildību amatpersonām šos nosacījumus piemēro, ja sabiedrības pamatkapitāls ir ne mazāks par 2800 euro.

Uzturēšanās atļauju var pieprasīt, ja uzņēmums ierakstīts komercreģistrā ne mazāk kā vienu gadu pirms uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas, veic aktīvu saimniecisko darbību un tās darbība dod ekonomisku labumu Latvijas Republikai.

Pirms dokumentu iesniegšanas Jūsu uzaicinātājam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāapstiprina izsaukums.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.