Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Gadījumos, kad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) nav tiesiska pamata no Fizisko personu reģistra sniegt ziņas par citu personu sazināšanās nolūkā, PMLP var piedāvāt izmantot maksas pakalpojumu vēstules nosūtīšanai meklējamajam adresātam. Pakalpojums nodrošina iespēju sazināties ar meklējamo personu (radinieku, senu draugu vai paziņu, kura adrese tam nav zināma), pārsūtot iepriekš sagatavotu vēstuli (privātu vēstuli, apsveikuma kartiņu, pirmstiesas brīdinājumu, rēķinu u.c.) pa pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi, ja personai tāda ir aktivizēta. Iesniegumam ar lūgumu pārsūtīt vēstuli, jāpievieno pakalpojuma pieprasītāja iepriekš sagatavotā vēstule.
Pakalpojuma ietvaros PMLP ierakstīta pasta sūtījumā pa pastu nosūtīs meklējamai personai uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi, kas reģistrēta Fizisko personu reģistrā, pieprasītāja sagatavotu vēstuli. Ja meklējamai personai ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, PMLP var pērsūtīt vēstuli arī elektroniskā veidā. PMLP rakstiski informēs pakalpojuma pieprasītāju par vēstules nosūtīšanu. Nosūtot vēstuli pa pastu PMLP pieprasītāju informēs papildus, ja nosūtītā vēstule no pasta nodaļas tiks saņemta atpakaļ, kā nesaņemta. Meklējamai personai, saņemot pieprasītāja vēstuli vai ziņu, ir tiesības izvērtēt vai atsaukties uz pieprasītāja aicinājumu sazināties.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu par vēstules pārsūtīšanu meklējamai personai var iesniegt attālināti jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā (pa pastu vai elektroniski). Par pakalpojumu būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un pasta tarifu maksa, ja vēstule tiks pārsūtīta pa pastu.
  Iesniegumam jāpievieno vēstule, kas adresēta meklējamai personai un jānorāda meklējamās personas precīzs vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personas kods nav zināms, precīzi dzimšanas dati un cita personas identificēšanai Fizisko personu reģistrā nepieciešamā informācija. Personas viennozīmīga identificēšana Fizisko personu reģistrā ir iespējama pēc personai piešķirtā individuālā personas koda.
  Ja nepieciešams pārsūtīt meklējamai personai elektroniski parakstītu dokumentu, to ir iespējams izpildīt tikai tad, ja meklējamai personai portālā Latvija.lv ir aktivizēta oficiālā e-adrese. Ja e-adrese personai nav aktivizēta, pārsūtamā vēstule nosūtāma PMLP pa pastu.
  Pēc vēstules pārsūtīšanas akalpojuma pieprasītājam tiks nosūtīta informācija par to, kad vēstule pārsūtīta. Ja vēstule pārsūtīta pa pasta un vēstule no pasta nodaļas saņemta atpakaļ, tad pakalpojuma pieprasītājam tiks sniegta atbilstoša informācija.

 2. Pakalpojums tiek sniegts pa pastu
  PMLP pakalpojums tiek sniegts pa pastu, pārsūtot vēstuli meklējamam adresātam ierakstītā pasta sūtījumā.

 3. Pakalpojums tiek sniegts uz oficiālo e-adresi
  Vēstule tiek pārsūtīta elektroniski norādītajam (meklējamam) adresātam uz oficiālo elektronisko adresi, ja norādītajam (meklējamam) adresātam tāda ir aktivizēta.

Saņemt pakalpojumu