Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma saņemšana

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pasts

Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
 • Pirmdienās9.00 - 16.30
 • Otrdienās9.00 - 16.30
 • Trešdienās9.00 - 16.30
 • Ceturtdienās9.00 - 16.30
 • Piektdienās9.00 - 16.00
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Pakalpojums dod iespēju jebkurai personai uz motivēta pieprasījuma pamata pieprasīt un saņemt statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra. Statistika tiek gatavota izmantojot programmatūru, kuras izstrādei ir nepieciešamas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji.

Valsts nodeva: 5,00 euro par vienu lapaspusi (MK Nr.505 2.7.p.), vai PMLP maksas pakalpojums (MK Nr.562 2.p.) par programmatūras izstrādi (1 cilvēkstunda 80,00 euro statistikas sagatavošanai pēc norādītajiem kritērijiem).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt attālināti pa pastu vai elektroniski. Pieprasījumu var nosūtīt jebkurai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Statistisko informāciju sniedz arī uz noslēgtas vienošanās pamata (deklarēto personu skaits adresē). Statistiskas informācijas sagatavošanas termiņš un samaksas apmērs tiek noteikts pēc pieprasīto statistisko datu sagatavošanai nepieciešamo metožu un atlases kritēriju noteikšanas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Statistikas datus, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, nosūta pieprasītājam pa pastu vai elektroniski.
  Par informācijas nosūtīšanu pa pastu būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un VAS "Latvijas Pasts" izdevumu maksa.