Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu, tā lietotājam ir iespēja jebkurā laikā apskatīt aktuālo un vēsturisko informāciju Fizisko personu reģistrā par sevi, savu nepilngadīgo bērnu līdz 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, ja ziņas par to ir aktualizētas Fizisko personu reģistrā.
Ziņas par personas aizliegumu vai atļauju izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves Fizisko personu reģistrā tika aktualizētas līdz 31.01.2022., bet no 01.02.2022. šādas ziņas tiek aktualizētas un uzkrātas vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

Procesa apraksts

 1. Elektroniski
  Pakalpojums nodrošina iespēju personai bez maksas elektroniski uzzināt un pārbaudīt, kādas ziņas par pašu personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) attālināti pa pastu vai elektroniskā veidā (e-adrese, e-pasts), ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
  Ja pieprasītās ziņas persona vēlas saņemt pa pastu, būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un VAS Latvijas Pasts izdevumu maksa par sūtījuma sagatavošanu un piegādi ierakstīta sūtījuma veidā.
  Pilnu personas datu izdruku no Fizisko personu reģistra PMLP nosūta pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā uz ziņu pieprasītāja deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietas adresi, kas reģistrēta Fizisko personu reģistrā.
  Ja informācija rakstveidā (papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā) pieprasīta vairāk par 2 reizēm kalendārajā gadā, tad būs veicama valsts nodevas samaksa EUR 15.00 (papīra veidā) vai EUR 7.50 (elektroniskā veidā).

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Saņemot ierakstīta sūtījuma informāciju pasta nodaļā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID); pilnvarotā persona papildus uzrāda notariāli izdotu pilnvaru.
  Nosūtot ierobežotas pieejamības informāciju elektroniski, ziņu pieprasītājam ir nepieciešams ievērot dokumenta drošības prasības datu pārraidei tīmeklī.
  Par dokumenta nosūtīšanu pieprasītājam pa pastu ierakstīta pasta sūtījuma veidā būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un pasta tarifu noteiktā'maksa.