Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

PMLP Saldus nodaļa

Lielā iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
 • Pirmdiena8.30 - 16.00
 • Otrdiena8.30 - 16.00
 • Trešdiena8.30 - 16.00
 • Ceturtdiena8.30 - 16.00
 • Piektdiena8.30 - 15.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

PMLP Valkas nodaļas Smiltenes filiāle

Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena9.00 - 15.00
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

PMLP Saldus nodaļa

Lielā iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
 • Pirmdiena8.30 - 16.00
 • Otrdiena8.30 - 16.00
 • Trešdiena8.30 - 16.00
 • Ceturtdiena8.30 - 16.00
 • Piektdiena8.30 - 15.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

PMLP Valkas nodaļas Smiltenes filiāle

Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena9.00 - 15.00
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko personu reģistrā", tā lietotājam ir iespēja jebkurā laikā apskatīt aktuālo informāciju Fizisko peronu reģistrā par sevi vai savu pārstāvēto personu (nepilngadīgo bērnu līdz 18 gadiem vai personu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā un ziņas par to ir iekļautas Fizisko personu reģistrā).

Procesa apraksts

 1. Elektroniski
  Pakalpojums nodrošina iespēju personai bez maksas uzzināt, kādas aktuālās ziņas par pašu personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt attālināti pa pastu vai elektroniskā veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi.
  Ja informāciju fiziska persona vēlas saņemt pa pastu, iesniegumu nepieciešams iesniegt elektroniska dokumenta formā, kā arī papildus jāveic PMLP maksas pakalpojuma un pasta izdevumu samaksa.
  Informāciju/izdruku no Iedzīvotāju reģistra nosūta pa pastu uz ziņu pieprasītāja deklarēto dzīvesvietas adresi ierakstīta sūtījuma veidā.
  Ja informācija pieprasīta vairāk par 2 reizēm kalendārajā gadā, tad maksājama valsts nodevas maksa EUR 15.00 (papīra veidā) vai EUR 7.50 (elektroniskā veidā) un iesniegumam jāpievieno valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Saņemot informāciju pasta nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID); pilnvarotā persona papildus uzrāda pilnvaras oriģinālu.
  Nosūtot informāciju elektroniski, nepieciešams ievērot dokumenta drošības prasības datu apmaiņai tīmeklī.

Saņemt pakalpojumu