Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā sakarā ar ģimenes apvienošanu - kā Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgais bērns:

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pilna pases kopija (atbilstību oriģinālam apliecina pats ārzemnieks);
  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
  • radniecību apliecinošs dokuments;
  • tā vecāka notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstavniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta piekrišana bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku, kurš neieceļo kopā ar bērnu. Ja ikdienā aizgādnību īsteno vecāks, ar kuru Latvijas Republikā ieceļo bērns, un nav noteikti ierobežojumi bērna dzīvesvietas maiņai bez otra vecāka piekrišanas, – attiecīgās tiesas nolēmums.