Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā sakarā ar ģimenes apvienošanu - kā Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais:

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
  • radniecību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pirms dokumentu iesniegšanas Jūsu uzaicinātājam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāapstiprina izsaukums.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņam jāiesniedz visi iepriekš minētie dokumenti (izņemot laulības faktu apliecinošs dokuments), kā arī radniecību apliecinošs dokuments un otra vecāka notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

SGD logo