Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā sakarā ar ģimenes apvienošanu - kā Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais:

Jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pilna pases kopija (atbilstību oriģinālam apliecina pats ārzemnieks);
  • derīga ceļošanas dokumenta kopiju (ārzemnieks apliecina dokumenta atbilstību oriģinālam)
  • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • fotogrāfija;
  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī. Ja kopā ar Jums ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 150 eiro mēnesī nepilngadīgajam);
  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
  • radniecību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pirms dokumentu iesniegšanas Jūsu uzaicinātājam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāapstiprina izsaukums.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņam jāiesniedz visi iepriekš minētie dokumenti (izņemot laulības faktu apliecinošs dokuments), kā arī radniecību apliecinošs dokuments un otra vecāka notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

SGD logo