Jaunumi PMLP30
VĪRIEŠA ROKAS UN MAZA MĀJIŅA UZ GALDA

Vienmēr aktuālos jautājumus par dzīvesvietas adreses deklarēšanu bieži saņemam arī šobrīd. Atbildam uz 6 populārākajiem jautājumiem, ko saņemam no Pārvaldes klientiem ikdienā.

Kā es varu sevi piedeklarēt?

Deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vari divos veidos:

  1. portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumuDzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”;
  2. tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta.

Kā es varu pārbaudīt, kas deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?

Ja esi nekustāma īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, un īpašuma tiesības likumā noteiktajā kārtībā ir ierakstītas zemesgrāmatā, tad vari bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu šajā īpašumā, vai saņemt informāciju par personu skaitu, kuras dzīvesvietas adresi deklarējušas šajā īpašumā.

Informāciju vari pieprasīt:

  1. nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai personai) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”;
  2. nosūtot rakstveida elektroniski parakstītu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei oficiālajā elektroniskajā adresē (eAdrese) vai uz e-pasta adresi pasts@pmlp.gov.lv;
  3. nosūtot parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu jebkurai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai vai uz Čiekurkalna 1.līniju 1, k-3, Rīga, LV-1026

Kas jādara, lai izdeklarētu svešu personu no savas dzīvesvietas?

Lai izdeklarētu svešu personu no sava īpašuma, ar iesniegumu par deklarēto ziņu anulēšanu,  jāvēršas tās pašvaldības iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

Pašvaldības iestāde veiks deklarēto ziņu pārbaudi un, ja konstatēs, ka īpašumā deklarētajai personai nav tiesības tur būt deklarētai, anulē ziņu par deklarēto dzīvesvietas adresi. 

Vairāk informācijas šeit: https://bit.ly/3pLy1nr

Kā varu paziņot par dzīvesvietas norādīšanu ārvalstīs?

Ja dzīvo, strādā vai mācies ārvalstī, tad Tavs pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

  1.  izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”;
  2. nosūtot rakstveida elektroniski parakstītu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei oficiālajā elektroniskajā adresē (eAdrese) vai uz e-pasta adresi pasts@pmlp.gov.lv;
  3. nosūtot parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu jebkurai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai.

Kā noskaidrot savas iepriekšējās deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adreses?

Izziņu no Fizisko personu reģistra var pieprasīt attālināti:

Informācija tiek izsniegta gan papīra formā, gan elektroniski, par ko jāveic attiecīga valsts nodevas samaksa.

Kā varu norādīt papildu adresi?

Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai cilvēkam, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs, kā arī laikposmu, kurā viņš tajā ir sasniedzams.

Ziņas par papildu adresi var arī mainīt, neiesniedzot jaunu deklarāciju (iespējams norādīt, mainīt vai izbeigt savu papildu adresi gan elektroniski, gan brīvā formā uzrakstot brīvās formas iesniegumu Pārvaldei).

Diasporas locekļiem, atsevišķu pakalpojumu saņemšanai, papildu adrese Latvijā tiks uzskatīta par līdzvērtīgu deklarētajai dzīvesvietas adresei. Tas domāts, lai cilvēkiem, kas vēlas atgriezties Latvijā, ļautu, piemēram, savlaicīgi, vēl pirms remigrācijas, reģistrēt bērnus bērnudārzā vai skolā, kā arī kopumā atvieglotu viņu iekļaušanos Latvijas darba tirgū, sabiedrībā un piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Noskaties mūsu jaunāko video par svarīgāko, deklarējot savu vai sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādībā esošas personas dzīvesvietu: