Jaunumi
Uz galda: pase un eID karte, eID kartes lasītājs

Atgādinām, ka sasniedzot 15 gadu vecumu, Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa rīcībā obligāti jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam – pasei vai eID kartei. 

Sasniedzot 15 gadu vecumu, 30 dienu laikā jāiesniedz pieteikums pases vai eID kartes noformēšanai.

Ja jaunietis (-e) personu apliecinošu dokumentu saņem pirmo reizi, viņa identitāti, iesniedzot dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, apliecina viņa likumiskais pārstāvis vai kāds no viņa pilngadīgiem radiniekiem.

Tas nozīmē, ka 15 gadu vecumu sasniegušam jaunietim uz Pārvaldi jādodas kopā, piemēram, ar kādu no vecākiem vai vismaz 18 gadu vecumu sasniegušu brāli vai māsu, pirms tam veicot iepriekšējo pierakstu.

Cilvēkiem no piecu līdz 20 gadu vecumam personu apliecinošu dokumentu izsniedz uz pieciem gadiem.