Jaunumi PMLP30
Cilvēks rokās tur planšeti

Statistika ir zinātne, kas nodarbojas ar datu iegūšanu, apstrādi, analīzi un to izskaidrošanu. Pārvaldes savas darbības ietvaros regulāri apkopo aktuālākos datus par migrācijas datiem, patvēruma meklētāju statistiku, repatriāciju, personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšanas statistiku, personu tiesisko statusu un naturalizāciju.
Mājaslapas sadaļā “Statistika” ikviens var iepazīties ar statistiku par:

 • Personvārdiem, par ko rakstījām iepriekš šeit un šeit;
 • Personu apliecinošiem dokumentiem – pasi un eID karti;
 • Patvēruma meklētājiem, uzturēšanās atļaujām un vīzām;
 • Iedzīvotāju reģistrā iekļautās informācijas apkopojumu;
 • Repatriāciju;
 • Personu tiesisko statusu un naturalizāciju;
 • Izbraukšanas rīkojumiem un lēmumiem par izraidīšanu;
 • Oficiālā statistika, kas atbilst statistikas likumā noteiktajiem kritērijiem.

Dalāmies ar interesantākajiem statistikas faktiem:

 • 2021. gada 1. janvārī ārvalstīs dzīvoja 210 879 Latvijas valstspiederīgie;
 • 2021. gada 1. janvārī Rīgā dzīvoja 686 253 cilvēki;
 • No 1998.gada līdz 2021.gadam Latvijā starptautisko aizsardzību lūguši 3014 patvēruma meklētāji;
 • Laika periodā no 1992. gada līdz 2020. gada beigām kopā ir izsniegtas 120630 termiņuzturēšanās atļaujas un 87919 pastāvīgas uzturēšanās atļaujas;
 • No 2015.gada līdz 2021.gadam tika izsniegtas 93 629 pases un 192 147 personu apliecības;
 • 2020.gadā uz Latviju pārcēlušies 89 repatrianti un viņu ģimenes locekļi;
 • 2020. gadā izsniegtas 769  C un D vīzas;
 • 2020. gadā naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemtas 725 personas. Salīdzinājumā - 2012. gadā Latvijas pilsonībā tika uzņemtas 2213 personas.
 • Kopš naturalizācijas procesa sākuma līdz 2020. gada beigām saņemti 148 478 naturalizācijas iesniegumi par 161 911 personām.

Vai iespējams pieprasīt citus statistikas datus?

Pārvalde var sniegt arī citas vispārīga rakstura ziņas. Iestādes, uzņēmumi un fiziskās personas var saņemt statistiskas ziņas no Iedzīvotāju reģistra, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu vai rakstisku vienošanos.

Statistikas datus var pieprasīt:

 • Rakstot brīvas formas pamatotu iesniegumu un nosūtot pa pastu Personu datu apstrādes departamentam – Rīgā, Čiekurkalna 1. līnija 1, k -3;
 • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei";
 • nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv,

Maksas statistikas dati

Par statistiskās informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva atkarībā no lappušu skaita.

Ja tiek pieprasīta nestandarta statistika, papildus jāveic maksājums par programmatūras izstrādi datu sagatavošanai atbilstoši Pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādimBet ja vēlies saņemt informāciju pa pastu, papildus jāveic maksājums par dokumentu nosūtīšanu un piegādi.