Uzturēšanās atļauja

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka saskaņā ar 2022.gada 7.aprīlī pieņemto likumu “Grozījumi Imigrācijas likumā” no 2022.gada 11.aprīļa  tiek pārtraukta pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Likumā paredzētais ierobežojums attiecas gan jau uz iepriekš pieņemtajiem pozitīvajiem lēmumiem par termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu, gan uz tiem pieteikumiem, par kuriem vēl nav pieņemts lēmums.

  • Atbilstoši Imigrācijas likumā noteiktajam:
  • Eiropas Savienības zilās kartes pieprasītāji,
  • personas, kas iesniegušas pieteikumus sakarā ar ģimenes apvienošanu,
  • personas, kas iesniegušas pieteikumus sakarā studijām akreditētā augstskolā vai koledžā, pētniecības darbam, joprojām varēs saņemt pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas.

Ierobežojumi neattieksies arī uz speciālistiem vai vadītājiem uzņēmumā, kurā vismaz 51 procents ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts juridisko personu vai valstspiederīgo kapitāla vai kuru tiešā vai netiešā veidā kontrolē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts valstspiederīgais kā patiesais labuma guvējs un kurš pārceļ darbību uz Latvijas Republiku no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas.

Termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas ierobežojums ir spēkā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Imigrācijas likuma grozījumi paredz arī plašākas iespējas atteikt izsniegt vai anulēt uzturēšanās atļaujas, ja ārzemnieks ir publiski slavinājis, noliedzis vai attaisnojis genocīdu, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru, kara noziegumu, ir sniedzis būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu personām vai valstīm, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu, vai arī ārzemnieks pats ir veicis šādu darbību vai ir citādi rīkojies pretēji valsts drošības vai sabiedriskās kārtības un drošības interesēm

Ar pilnu likuma tekstu var iepazīties šeit.