Covid-19

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), lai mazinātu nepieciešamību tieši kontaktēties ar citiem cilvēkiem klātienē, aicina izmantot PMLP e-pakalpojumus. Elektroniskai saziņai ar PMLP aicinām lietot oficiālo elektronisko adresi (e-Adrese) vai sūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pasts@pmlp.gov.lv, kā arī izmantot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Izmantojot digitālās priekšrocības saziņai un formalitāšu kārtošanai, tiek samazināti tieši kontakti ar apkārtējiem, pasargājot sevi un citus.

PMLP piedāvā izmantot šādus e-pakalpojumus:

"Manā īpašumā deklarētās personas"

"Mani dati Iedzīvotāju reģistrā"

"Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

"Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs"

"Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves"

"Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi"

"Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē"

"Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai", kura ietvaros veicama valsts nodevas samaksa

"Aktuālais un iepriekšējais personas kods", kura ietvaros veicama valsts nodevas samaksa

"Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē"

"Vīzas pieteikums"

"Ziņas par personas rīcībspēju

"Personas kodu atbilstība vienai personai”

"Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā"

E-pakalpojumi, kuru atbildīgā iestāde ir Tieslietu Ministrija, bet pārzinis PMLP:

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma

Jautājumus elektroniski var uzdot nosūtot uz PMLP e-pastu: