Ārzemnieka eID karte - Tavas iespējas digitālā vidē! 

Ārzemnieka personas apliecību izsniedz ārzemniekam, kurš Fizisko personu reģistra likuma 4.panta pirmās daļas 2. punkta d, e, f, un i apakšpunktā minētajos gadījumos reģistrēts Fizisko personu reģistrā.

Ārzemnieka personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā ar derīguma termiņu 5 gadi. Valsts nodeva par ārzemnieka personas apliecības izsniegšanu ir 80 eiro.

Ārzemnieka eID

Patvēruma meklētājam ārzemnieka personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā arderīguma termiņu 1 gads. Patvēruma meklētājs no valsts nodevas par ārzemnieka personas apliecības izsniegšanu ir atbrīvots.

arzemnieka-eid-karte.png