Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Izziņa par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņa īpašumā, vai šo personu skaitu. Ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, personai ir jāuzrāda īpašumtiesības apliecinošs dokuments.
 
Informāciju šobrīd var pieprasīt attālināti:
– pa pastu jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā;
elektroniski portālā www.latvija.lv (fiziskām personām pieejams e-pakalpojums);
– elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" (dati tiek sagatavoti un izsniegti/nosūtīti papīra vai elektroniska dokumenta formā).     
 
Informācijas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti, pieprasot informāciju pa pastu  vai e-pakalpojumā "Iesniegums iestādei".
 
Par izziņas sagatavošanu valsts nodeva nav jāmaksā.
Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP maksas pakalpojumu cenrādim- " Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 12.p. + pasta izdevumi.

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

E-pakalpojums "Manā īpašumā deklarētās personas"

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.
Personai nav jāpieprasa izziņa no PMLP, lai iesniegtu datus citai valsts vai pašvaldību iestādei- attiecīgajai iestādei ziņas pašai jāpieprasa no PMLP.

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities